Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 7.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1310 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Başvuru Formu

İhraç Belgesi

TRFARCL82316

TRFARCL32329

TRFARCL32311