Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1733 sayılı kararı ile onaylanmıştır.


Başvuru Formu

İhraç Belgesi

 TRSARCL22323

TRSARCL82319

TRSARCL42412