Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.04.2018 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Motor üretimi ve ödeme sistemleri faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış birer yapı kurulması amacıyla; Şirketimizin genel maksat motor üretimini, ürün gamını genişleterek piyasa ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak şekilde daha verimli bir organizasyona dönüştürmek amacıyla, endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ilişkin AR-GE faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Şirketimizin ödeme sistemleri birikimini, finansal teknoloji alanına odaklanarak, daha esnek ve yeni bir yapıya dönüştürmek, yazılım bazlı perakendecilik ve ödeme alanlarında katma değerli çözümler oluşturmak ve yeni iş modelleri yaratmak amacıyla ödeme sistemleri operasyonlarını ve buna ilişkin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER unvanlı bir anonim şirkete devrine;

Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")159'uncu maddesinin 1.fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketlerin sermayelerinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine karar verilmiştir.