Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.10.2016 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan “bayi yönetimi”, “reklam ve sponsorluk faaliyetleri” , “envanter ve stok yönetimi”, “lojistik yönetimi”, “garanti hizmetleri yönetimi”, “montaj ve servis hizmetleri” faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama A.Ş. ünvanlı bir anonim şirkete devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin 1. Fıkrasının “b” bendi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının “b” bendi ile 20’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine karar verilmiştir.