Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.02.2009 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Grundig Elektronik A.Ş. (GRUNDİG) 16.09.1966 tarihinde Beko Elektronik A.Ş. unvanı ile ticaret siciline tescil edilmiş, faaliyet konusu özellikle televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve çeşitli elektronik aletlerin üretimi, satışı, ihracat ve ithalatı ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektir. Şirket, unvan değişikliğine giderek 09.04.2008 tarihinde Grundig Elektronik A.Ş. unvanı ile ticaret siciline tescil edilmiştir. GRUNDİG ile %83,03’üne sahip olan Arçelik A.Ş.’nin faaliyet konuları büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olan her iki şirketin de hâkim ortakları aynı kişilerden oluşmaktadır. Arçelik A.Ş.’nin GRUNDİG’in çoğunluk hissesine sahip olmasından kaynaklanan ortaklık ilişkisinin yanı sıra, iki şirket arasında çok yakın bir ticari ilişki de söz konusudur. GRUNDİG, Türkiye piyasasındaki satışlarının tamamını, toplam satışlarının ise yarısından fazlasını Arçelik A.Ş ve iştiraklerine yapmaktadır. Ortaklık yapıları ve faaliyetleri benzer olan bu iki şirketin Arçelik A.Ş. bünyesinde birleşmesiyle ek tasarruf ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanmaktadır. İki şirketin aynı tüzel kişilik altına girmesi ile faaliyet giderleri azalacak, aynı zamanda bilanço yönetiminde sağlanacak sinerji ile karlılık iyileşecektir. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda, kuvvetli bir mali bünyeye sahip olmanın önemi daha da artmıştır. İki şirketin birleşmesi ile zor ekonomik koşullara daha dayanıklı, büyümeye elverişli ve daha sağlam bir mali yapı kurulmuş olacak, bu sayede daha elverişli finansman imkanları yaratılması mümkün hale gelecektir. Öte yandan GRUNDİG’in son yıllardaki finansal performansı, hâkim ortak olarak Arçelik’in ve azınlık ortakların beklentilerini karşılayamamıştır. Birleşme vesilesi ile GRUNDİG’in azınlık ortaklarına konsolide finansal performansı daha iyi olan Arçelik hissesi verilmesi suretiyle bu problem de çözülmüş olacaktır. Grundig Elektronik A.Ş.’nin Arçelik A.Ş. bünyesine katılması amacı doğrultusunda toplanan her iki şirketin 27.02.2009 tarihli yönetim kurulu toplantılarında 31.12.2008 tarihli finansal tabloları esas alınarak birleşme işlemlerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.