Çalışanlarımızın Sağlığı ve İş Sürekliliğimiz için Alınan Önlemler

Arçelik olarak, Koronavirüs salgınındaki gelişmeleri ulusal ve uluslararası ölçekte yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukla, sağlığı en önemli önceliğimiz olarak görüyor, tüm faaliyet alanlarımızda en üst düzeyde tedbir ve önlemleri hayata geçiriyoruz. Bu zorlu günlerde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan, tüm çalışma arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen ödevleri eksiksiz şekilde yerine getirerek hareket ediyoruz.

Arçelik olarak global pandeminin çok erken safhalarında Çin’de bulunan iştirakimizde aldığımız önlemler ile tecrübe kazandık. Pandeminin Avrupa’da yayılması ile tecrübelerimizden elde ettiğimiz bilgiyi Avrupa’da bulunan iştiraklerimizde kullandık. Pandeminin Türkiye’de görüldüğünde iştiraklerimizde edildiğimiz tecrübe nedeniyle altyapımız hazırdı,  T.C. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirlere de paralel bir hazırlık ve eylem planını devreye aldık. Bu plan doğrultusunda aldığımız önlemleri ve Koç Holding Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararları günlük olarak tüm teşkilatımızla paylaşıyor ve şeffaf bir iletişim yönetimi gerçekleştiriyoruz. Salgın başlamadan önce Türkiye’de ofislerimizi ziyaretçi girişine kapattık. Salgının Türkiye’de görülmesi sonrası merkez ofislerimiz evden çalışma düzenine geçerken, üretim tesislerimiz, mağazalarımız, yetkili servislerimiz ve tedarik zinciri operasyonlarımız üst düzey hijyen kuralları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Çalışanlarımız, bayi ve servis teşkilatımız ve tedarikçilerimizin sağlık ve güvenliğini korumaya dönük tedbirleri alırken, müşterilerimizin bu dönemdeki ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya yönelik aksiyonları da yasal çalışma kuralları çerçevesinde planlıyoruz. Üretim tesislerimizde üretim odaklı olarak devreye soktuğumuz takip edilebilirlik, üçlü vardiya ve operasyon bazlı bölgelendirme (cluster) modellerini, çalışanlarımızın sağlığını korurken üretimin ve endüstrimizin devamlılığını sağlayacak yüksek endüstri standartları olarak görüyor, tecrübelerimizi sektörümüz ve yan sanayi iş ortaklarımız ile de paylaşıyoruz.

 

Diğer Ülkelerdeki Faaliyetlerimiz Hakkında

Tüm dünyada Covid-19 salgınının etkileri devam ederken, Arçelik A.Ş. üretim ve satış faaliyetlerinin olduğunu 8 ülkesinde ve 35 fabrikasında önlemlerini almaya devam etmektedir. Bu çerçevede, Pakistan’daresmi otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi dolayısıyla bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Rusya, Hindistan ve Bangladeş’te sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla beraber üretim ve satış faaliyetlerimiz Mayıs ayı başı itibariyle başlamıştır.

Geçici süre için durdurulmuş olan bu faaliyetler kendi coğrafyalarını etkilemekte olup, konsolide üretim ve ciromuz üzerindeki etkisi sınırlı seviyededir. Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Üretim ve Satış Faaliyetleri Hakkında

Mağazalarımızda konuk ettiğimiz ve yetkili servislerimiz aracılığıyla hizmet almaya devam eden müşterilerimizin tüm endişelerini önemsiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha toplumumuzun sağlık ve güvenliğinin bizim için her zaman ilk sırada geldiğini belirtirken; bu kapsamda tüm teşkilatımız bünyesinde aldığımız önlemleri paylaşmak istiyoruz:

     

Üretim Tesislerimiz

 • Üretim tesislerimizde, Sağlık Bakanlığımızın ve il sağlık müdürlüklerinin belirlediği gerekli ve önerilen tedbirler erken safhalarda uygulamaya konmuştur. Bu tedbirler temizliğin artırılması, tüm çalışma arkadaşlarımızın erişebileceği noktalara el antiseptiği istasyonlarının kurulması, personel servislerinin günlük dezenfektasyonu ve çalışanlara ilişkin kılavuz ilkelerini kapsamaktadır. Her bir tesiste durumu dikkatli bir şekilde gözlemlemeye devam ediyoruz.

 • Numaralandırma ve iş istasyonları, ofisler ve çalışma bölgelerinin çalışanlar ile eşleştirilmesi yöntemi ile takip edilebilirlik (full traceability) uygulaması başlatılmıştır. Böylece çalışma arkadaşlarımızın temas noktalarında aynı kişilerle etkileşimde olması sağlanarak olası bir vaka durumunda, temas edilen bireylerin tespiti hızlıca yapılarak geniş yayılımın önüne geçilebilecektir.

 • Operasyon grupları ve üretim ihtiyaçlarına göre çalışma arkadaşlarımız arasında bölgelendirme (cluster) sistemi hayata geçirilmiş, bölgeler arası etkileşimleri kısıtlanmıştır. Olası bir vaka durumunda geniş yayılımın önüne geçilebilecektir.

 • Üretim bantlarımızda görev yapan arkadaşlarımız üç gruba ayrılmış, dönüşümlü olarak her hafta bir grup evde kalacak şekilde bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Çalışma gruplarından birinin çalışamaması durumunda bir diğerinin operasyonumuza dahil edilmesi iş sürekliliğimizi sağlamaktadır. Çalışanlarımızın sağlığını korurken üretimin ve endüstrimizin devamlılığını sağlayacak bu uygulamaları bir yüksek endüstri standartı olarak görerek tecrübelerimizi sektörümüz ve yan sanayi iş ortaklarımız ile de paylaşmaktayız.

 • Ortak kullanım alanlarımızın yanı sıra, üretim yaptığımız tüm birimlerde sosyal mesafeyi 1,8 metre koruyacak önlem ve uygulamalar devreye alınmıştır.

 • Ortak kullanılan el aleti, taşıma arabası, dokunmatik ekran gibi ekipmanlar her bir vardiya öncesinde dezenfekte edilmektedir.

 • Dönüşümlü yemekhane kullanımı uygulaması başlatılmış, kapasiteler düşürülmüş, masa düzeni 1,8metre mesafe kuralına uygun hale getirilmiştir. Çapraz oturma düzenine geçilmiştir.

 • Türkiye’de Salgın başlamadan önce tümArçelik birimleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere kapatılmış; birimlerimizde planlanan tüm toplantılar iptal edilmiştir.

 • Çalışma arkadaşlarımızın tüm yurt içi ve uluslararası seyahatleri iptal edilmiştir. Zorunlu seyahatler söz konusu olduğunda ise toplu taşıma yerine şirket araçlarının ve şahsi araçların kullanımını tavsiye ediyoruz.

 • Tüm çalışma düzenimiz ve serbest zaman uygulamaları, çalışma arkadaşlarımızın aralarında gerekli mesafeyi koruyacakları şekilde düzenlenmiştir.

 • Servis saatleri, giriş ve çıkış vardiyalarının birbirleri ile karşılaşmalarını önleyecek şekilde düzenlenmiştir.

 • Vardiya sayıları ve üretim hatlarındaki çalışma arkadaşı sayımız azaltılmıştır.

 • Montaj vardiyaları arasında iki saat süre bırakılmıştır ve vardiyalar arasında dezenfektasyon yapılmaktadır.

 • Vardiya giriş çıkışlarında ateş ölçümü, gündemaske dağıtımı, servis ve fabrikada maske zorunluluğu uygulanmaktadır.

 • Fabrika kampüslerine giren tır,kamyon gibi bütün yabancı araçlara ve kişilere dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır.

Depolama, Tedarik Zinciri ve Dağıtım Süreçlerimiz

 • Ortak kullanım alanları, servis araçları ve ekipmanlar dezenfektan ile temizlenmekte ve havalandırılmaktadır.

 • Görevli tüm araç şoförleri ve evrak alışverişi yapan çalışma arkadaşlarımızın dezenfektan ve gerekli durumlarda maske ve eldiven kullanması sağlanmaktadır.

 • Kampüs giriş çıkışlarımızda ateş ölçümü yapılmaktadır.

 • Tüm çalışma düzenimiz personelimizin aralarında gerekli mesafeyi koruyacakları şekilde düzenlenmiştir. Uygun tüm süreçler elektronik ortama taşınmış, evrak kullanımı asgariye indirilmiştir.

Yetkili Servislerimiz

 • Yetkili servislerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ekstra tedbir ve önlemler devreye alınarak Türkiye genelinde hizmet vermeye devam etmektedir.

 • Tüm Arçelik yetkili servis çalışanları özel maske ve eldiven kullanmakta, aynı zamanda kendilerini dezenfekte etmeye yönelik önlemleri yapılan eğitici bilgilendirmeler doğrultusunda almaktadır.

 • Onarım süreci tamamlanan ürünler dezenfekte edilmelerinin ardından müşterilerimize teslim edilmektedir. Küçük ev aletleri grubundaki ürünlerde ozonla temizlemle ve folyo ile kaplanma uygulamaları yapılmaktadır.

 • Yetkili servis çalışanlarımıza her sabah ateş ölçümü ve sağlık kontrolleri uygulanmaktadır. 

Mağazalarımız

 • Mağazalarımızda görevli çalışma arkadaşlarımızın sayısı gerekli ölçüde azaltılmış ve tüm mağazalarımızda, el temizliği konusunda uyarılar yapılmış olup, özellikle kasa noktalarında çalışan arkadaşlarımızın her işlem öncesi kullanımı için tek kullanımlık eldiven gönderilmiştir. Ek olarak hem çalışma arkadaşlarımızın hem de müşterilerimizin kullanımı için el dezenfektanları ve kolonya bulundurulmaktadır.

 • Mağaza içi hijyen ve temizlik konusunda ekstra önlemler alınmıştır. Raflar, kapı kolları, kasa noktaları ve pos cihazları gibi sık kullanılan alanlar rutin bir şekilde titizlikle dezenfekte edilmektedir.

 • Mağaza içi havalandırma sistemimizden %100 taze hava verilmekte, içerideki hava tekrar dolaşıma alınmadan dışarı atılmaktadır. Hava filtreleri düzenli bir şekilde değiştirilmektedir.

 • Mağazalarımızdaki tüm deneyim alanları kapatılmıştır.

 • AVM mağazalarımızın videowall ekranlarında sosyal mesafe konusundaki iletişimimiz devreye girdi. Sağlık Bakanlığı’nın tariflendiği m2/insan yoğunluğu ölçüsünde 2/5/10/20 kişi kapasite iletişimi yaptığımız mağazalarımız bulunuyor. Tümünü sınıflandırarak videowall’lara m2’lerine göre iletişimleri basmaya başladık.

Cadde mağazalarında benzer iletişim m2 ölçütü dikkate alınarak poster ile sağlanacak.

 • Dahili müzik sistemimizin yer aldığı mağazamızda pandemi önlemlerimiz konusunda sesli duyurular devreye girdi.