Sürdürülebilirlik alanında lider şirketler arasında yer alan Arçelik, kendi projesinden sağladığı karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr olmayı başararak iklim değişikliğiyle mücadele yolunda önemli bir adım daha attı.

"Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi” kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton CO2 emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını pazara sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz karbon nötr hale gelecek. “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz"

Hakan Bulgurlu

150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, üretimde karbon nötr şirket olma hedefine ulaşıyor. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştiren Arçelik, yüksek enerji verimli buzdolaplarının pazara sunulmasıyla geliştirdiği projeden elde ettiği karbon kredisi ile global üretimde 2019-2020 yıllarında karbon nötr hale geliyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi” kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305.407 ton CO2 emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını Türkiye Pazarı’na sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz* karbon nötr hale gelecek. Sürdürülebilirliği hem insanlığın geleceği için bir zorunluluk hem de kârlı bir iş modeli olarak görüyoruz” dedi. 

emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını Türkiye Pazarı’na sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz* karbon nötr hale gelecek. Sürdürülebilirliği hem insanlığın geleceği için bir zorunluluk hem de kârlı bir iş modeli olarak görüyoruz” dedi. 

Arçelik’in 2013 yılında GAIA Karbon Finans’ın danışmanlığı ile başlattığı bu proje kapsamında sağladığı 305.407 tonluk karbon kredisi, Doğrulanmış Karbon Standardı'na (Verified Carbon Standard) uygun olarak belgelendirme kuruluşu RINA tarafından doğrulandı. Bu karbon kredisi Arçelik’in küresel üretimdeki doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1 ve Kapsam 2) sera gazı salımlarını dengeleyecek. Şirket 2019* (BSI Group bağımsız denetleyici kuruluşu tarafından doğrulandı, 2020 yılları için PAS 2060 karbon nötralitesi standardı ile uyum içinde olduğunu beyan ederek üretimde karbon nötr hale gelecek. Arçelik, Kapsam 3 emisyonlarını düşürme hedeflerini içine alacak şekilde Bilim Temelli Hedeflerini ise (Science Based Targets) çalışmaya devam ediyor

Arçelik CEO’su Bulgurlu, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzla önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. 

Arçelik’in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon nötr olmayı sürdürebilmek için planladığı ve bu yıl yayımladığı 12.nci Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan yatırımlar ise şöyle:

• 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW’lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak

•2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için %100 yeşil elektrik satın alan şirket, 2030’a kadar küresel çapta tüm üretim tesisleri için %100 yeşil elektrik satın alacak

• Üretim sürecinde enerji verimliliği projelerine yatırım yapacak. 2030’a kadar Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketimini %45 azaltacak

*2019 yılında satın alınan Singer Bangladesh, Hindistan'da 2020 yılında üretime başlayan Voltbek hesaplamalara dahil edilmemiştir.

 2019

 Doğrulanmış Emisyonlar

 Doğrulanmamış Emisyonlar

 Toplam

 GHG Emissions [ton CO2e]

 Arçelik TR

 Arctic Romania (Refrigerator)

 Beko LLC Russia

 Beko China

 Defy
Jacobs

 Defy Ezakheni

 Beko Thailand

 Defy
East London

 Dawlance

 Arctic Romanya WM

 Doğrudan

 47.900

 8.257

 9.049

 911

 2.172

  836

 284

 140

 10.381

 1.105

 81.035

 Dolaylı

 0

 0

 7.654

 4.332

 13.405

 12.485

 4.417

 2.093

 9.085

 1.567

 55.039

Toplam

 47.900

 8.257

 16.703

 5.243

 15.577

 13.321

 4.701

 2.234

 19.466

 

 2.672

 136.074