Arçelik A.Ş.’den
1 Milyon 200 Bin Hanenin 
Günlük Su Tüketimine
Eşdeğer Su Tasarrufu

Arçelik A.Ş., ürünleri ve üretim süreçlerindeki su verimliliği çalışmalarıyla 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Şirket, 2011 yılından bu yana işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmaları ile yaklaşık 1 milyon m3 su tasarrufu sağladı. Bu sayede 1 milyon 200 bin hanenin günlük su tüketimine eşdeğer miktarda suyu tasarruf etti. Ayrıca pazardaki eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünler ile değiştirerek toplamda 2,3 milyon m3 suyun boşa harcanmasını da engelledi.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla hareket eden Arçelik A.Ş., küresel varlığını her geçen gün güçlendirirken, sürdürülebilirlik bilinci ile doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak çevreyle uyumlu ve yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Arçelik A.Ş. 22 Mart Dünya Su Günü’nde, geliştirdiği su verimliliği yüksek ürünleri ile hem su tasarrufuna hem de temiz suyun korunmasına dikkat çekiyor.

Ürünlerinin yanı sıra işletmelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile su tasarrufu yaptıklarını, böylece hem doğal kaynak tüketimini hem de atıksu oluşumunu azalttıklarını söyleyen Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan suyun sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere en kıymetli miraslardan biri olarak bırakmak hepimizin görevi. Birleşmiş Milletler, her yıl farklı temalarla kutlanan Dünya Su Günü’nün bu yılki temasını “Atıksu” olarak belirledi. Arçelik olarak, işletmelerimizdeki su verimliliği çalışmaları ile 2011 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon m3 su tasarrufu sağladık. Bu sayede 1 milyon 200 bin hanenin günlük su tüketimine eşdeğer miktarda suyu tasarruf etmiş olduk.

Sorumlu üretici kimliğiyle Bolu’daki geri dönüşüm tesisinde, piyasadan topladıkları su verimsiz ürünleri geri dönüştürdüklerini söyleyen Hakan Bulgurlu: “Piyasadaki su verimsiz ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek toplamda 2,3 milyon m3 suyun boşa harcanmasını engellemiş olduk. Türkiye’de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makineleri en verimli ürünlerimiz ile değiştirildiğinde elde edilecek su tasarrufu yaklaşık 150 milyon m3’ e ulaşacak.  Buna ek olarak, elde bulaşık yıkama yerine en verimli ürünlerimizin de kullanılması ile bu rakam 500 milyon m3’ü buluyor. Söz konusu tasarruf miktarı Ankara’da evlerde tüketilen 1 yıllık su miktarına eşit ”dedi.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında rakamlar paylaşan Hakan Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti: “Su, gıda güvenliği, enerji güvenliği, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temelini oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre; ekonomik kalkınmada kilit role sahip su kaynakları bakımından zengin ülkelerin büyüme oranları, bu kaynaklara erişimi sınırlı olan ülkelere kıyasla daha yüksek. Gezegenimiz üzerindeki su kaynaklarının sadece yüzde 2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Bu kıymetli doğal kaynağımız, her geçen gün artan su talebi ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler ile tehdit altında. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’nın raporuna göre, son yüzyıl içinde dünya nüfusu 3 kat büyürken su kaynaklarına olan talep 7 kat arttı. 2050 yılına gelindiğinde ise dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasının su stresi çeken havzalarda yaşaması bekleniyor. Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, 2030’da su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecek”.

Bulgurlu ayrıca, “2030 yılı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 6.’sı olan “temiz su ve sıhhi koşullar” hedefi kapsamında herkesin suya erişimi ve suyun sürdürülebilir yönetimi amaçlanıyor. Şirketimiz su verimliliğinde öncü ürünler geliştirerek, üretimde kapalı çevrim su döngüsü yaklaşımı ile oluşan suların yeniden kullanımına odaklanarak bu global hedefe katkı sağlıyor” dedi.