Üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlıyoruz.
 

Öğrencilerin üniversitelerden edindiği teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  

İşbirliği çalışmalarımızı, üniversiteler ile yaptığımız protokoller çerçevesinde, şirketimiz, üniversiteler ve öğrencilere karşılıklı katma değer sağlayacak şekilde planlıyoruz.

Bu çalışmalar, şirketimizin sürekli gelişme ve iyileşme kapsamında belirlediği Ar-Ge, mühendislik, üretim, bilişim teknolojileri gibi teknik alanlar ile satış, pazarlama, insan kaynakları, mali işler gibi sosyal alanları kapsıyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin ödev ve bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmaları çerçevesinde yürütülüyor.