İnsan Kaynakları

Dünyadaki gelişmeleri dikkate alıyor, daima başarılı olmak ve yarattığımız değerleri sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarmak hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ilerliyoruz.

İnsan Kaynakları stratejimiz, fark yaratan yeteneklerle küresel olarak farklılaşmış çalışan deneyimi sağlamak. Bu doğrultuda ana hedeflerimiz;

  • Küresel çapta doğru yetenekleri doğru işlere yerleştirmek ve gelişimleri için yatırım yapmak

  • Yeni işe girme sürecinden başlayarak çalışan bağlılığını ve deneyimini geliştirmek

  • Performans kültürünün yerleştirmek ve ortak hedeflere ilerlemek üzere performans yönetim sistemini güçlendirmek

  • Farklılıklarımızı daha iyi yöneterek global organizasyonumuzu geliştirmek