Geleceğimize yön verecek küresel liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hızla değişen küresel dinamikler doğrultusunda, vizyon, misyon ve stratejilerimizle uyumlu ortak bir liderlik kültürü ve gelişimini destekleyen organizasyonel iklim oluşturmanın önemine inanıyoruz.

Liderlerimizin global düşünen, vizyonu paylaşan, ilham veren, koçluk yaklaşımıyla yeteneği geliştiren, işbirliği oluşturan, farklılıkları yöneten, adaptasyon becerisi yüksek, yenilikçi ve mükemmeli hedefleyen kişiler olmaları önceliğimizdir. Liderlerimizin yarattığı iklimin daha yüksek çalışan bağlılığı, motivasyon ve başarılı iş sonuçlarını da beraberinde getireceğinin bilincindeyiz. Bu öncelik ve bilinci yansıtan, liderlik yetkinliklerimizi içeren Arçelik Liderlik Profilinin tüm çalışanlarımız tarafından sahiplenmesini bekliyoruz.

“Arçelik Liderlik Profili” ışığında potansiyelin keşfedilmesinden geliştirilmesine uzanan bütünsel bir liderlik gelişimi yaklaşımı izliyoruz. İnsan odaklı, farklılıkları yöneten küresel bir organizasyon olarak çalışan ve yöneticilerimizi bu yetkinlikler çerçevesinde geliştirmek ve liderlik hattımızı her seviyede yeteneklerle güçlendirmek ana stratejilerimiz arasında yer alıyor.

Her sene gerçekleştirdiğimiz İnsan Kaynakları planlama sürecimiz ile yetenek havuzlarımızı oluşturuyor, çalışanlarımızın global eğitim programları, gelişim çözümleri ve görevlendirme fırsatlarından yararlanmalarını, koçluk ve mentorluk desteği almalarını sağlıyoruz.

Bu gelişim çözümlerimizle,

  • Küresel bir liderlik kültürü oluşturmayı,

  • Kapsayıcı ve işbirliği doğuran küresel bir organizasyonel iklim yaratmayı,

  • Şirket stratejilerimizi ve kültürümüzü destekleyecek bilgi, beceri ve düşünce yapılarını geliştirmeyi,

  • Yöneticilerimizi liderlik rollerinde desteklemeyi,

  • Sürdürülebilir gelişim ve yüksek performans kültürünü teşvik etmeyi hedefliyoruz.

İlgili İçerikler