Robert Sonman
Yönetim Kurulu Üyesi

Kanada Mcgill Üniversitesi’nden Mimarlık lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Arçelik A.Ş.’de pay sahibi olan Burla Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Nisan 1994’ten itibaren Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Robert Sonman bağımsız üye niteliğini haiz değildir.