Galya Frayman Molinas
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Galya Frayman Molinas, çok uluslu tüketici ürünleri şirketlerinde Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Latin Amerika’da operasyon, pazarlama ve strateji alanlarında yönetici olarak çalışmıştır. İş hayatına Unilever Türkiye'de başlayan Molinas, 1996 - 2021 yılları arasında The Coca-Cola Company (NYSE:KO) çatısı altında Meksika Bölgesi Başkanlığı, Küresel Strateji Başkanlığı, Türkiye ve Orta Asya Bölgeleri Başkanlığı, Avrasya, Orta Asya ve Orta Doğu Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmustur. Ayrıca, 2016 - 2021 yılları arasında Coca-Cola İçecek (CCOLA.IS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

Molinas, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkanlığı, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Coca-Cola Vakfı Türkiye ve Meksika Başkanlıklarını yürütmüştür. WCD ve IWF gibi çeşitli uluslararası kadın liderlik kurullarının bölgesel birimlerinin kuruculuğunu yapmıştır.

Halen sosyal etki fonu Founder One'ın yatırım komitesi üyesi olarak görev yapan Molinas, London Business School'da strateji alanında ders vermektedir. Aynı zamanda Harvard Business School Mezunlar Yönetim Kurulu ve Georgia State Üniversitesi Uluslararası Yönetim Enstitüsü Danışma Kurulu üyesidir. Harvard Business School mezunu olan Molinas, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

Molinas, Arçelik A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Arçelik A.Ş. üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Arçelik A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5’in üzerinde pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Arçelik A.Ş. ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.