Ahmet Turul

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Paylaş

Ahmet Turul, 1980’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1980-1988 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 1988-1999 yılları arasında Koç Holding A.Ş.’de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı ve Mali İşler Koordinatörü olarak, 1999-2002 yılları arasında Koç Tüketici Finansmanı A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2010 yılları arasında Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2010-2022 yılları arasında ise Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ahmet Turul, 2014-2019 yılları arasında Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevini yürütmüştür. Halen, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nde Danışma Kurulu Üyeliği ve TSB’yi temsilen Vergi Konseyi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Ahmet Turul, 19 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine seçilmiş olup, bu tarihten itibaren kesintisiz bir şekilde bağımsız üyelik görevini sürdürmektedir.

Ahmet Turul, Arçelik A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Arçelik A.Ş. üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Arçelik A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5’in üzerinde pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Arçelik A.Ş. ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.