• Ekibimi / iş arkadaşlarımı iş birliği içerisinde karar almaları için yönlendirir, inisiyatif almaları için teşvik ederim.

  • İş birliği içerisinde olduğum farklı ekiplerin katkılarını takdir ederek, ortak başarımızı öne çıkarırım.

  • Farklı fikirler geliştirebilmek, içimizdeki büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak adına insanların rahatlıkla kendini ifade edebileceği fırsat ve alanlar yaratırım.

  • Farklı ekipler, farklı seviye ya da geçmiş tecrübelerden kişiler ile rahatlıkla çalışırım.

  • Farklı öncelikler söz konusu olduğunda dahi ekipleri ortak paydada buluşturarak güçlü ortaklıklar inşa ederim.

 

"Başarılarımızı, mutluluklarımızı birlik olarak hep beraber kutluyoruz."

"Ekipler arası iş birliğini daha da kuvvetlendirerek çok daha fazlasını başarabiliriz. Bu yalnızca şirket genelindeki bakış açımızı geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda inovasyonun harekete geçmesi için de önemli bir güç olacaktır."

"Daha fazla yetki almak, sesimizi duyurmak için büyük bir iştahımız, tutkumuz var."