İnsan ile teknoloji
arasındaki bariyer küçülüyor

Teknoloji dünyasının bir parçası olmak bana her gün pek çok farklı yaratıcı kişiyle konuşma fırsatı veriyor. Bu sohbetler genellikle teknoloji ve bilimdeki son gelişmeler ekseninde dönüyor. Bazen de bu konuşmalar farklı bir yön alıyor ve kendimizi nostaljik bir şekilde geçmiş teknolojilerden bahsederken buluyoruz. Bu sohbetler kaset çalar, gramofon gibi “duygusu olmayan” nostaljik teknolojilerle kurduğumuz duygusal bağı fark etmemi sağlıyor. Aslında bunun yanlış bir tarafı yok, sonuçta duygularımızı nesnelerle değil nesnelerin bize hissettirdikleri ve yaşattıklarıyla ilişkilendiriyoruz. “Duygusu olmayan” bu nesneler hayatımızın bir noktasında keyif aldığımız anılarımızın bir parçası niteliğinde.

Telefonun icadından Endüstri 4.0, giyilebilir teknolojiler ve yapay zeka gibi günümüz teknolojilerine uzanan gelişim sürecinde yeni teknolojilerin kabullenilmesi, adaptasyonu ve nihai olarak başarısının aşağıdaki soruların cevaplarıyla güçlü bir bağı bulunuyor:

- Yaşantımızın bir bölümü ile uyum sağlayacak üzere ne kadar iyi tasarlandılar?

- Teknoloji ve bu teknolojiyi kullanacak insanlar arasındaki bariyer ne kadar şeffaf?

Gelecek ve insanlar için teknolojiler üreten bir şirketin parçası olarak bu soruların cevaplarını yakından takip ediyorum. İnsan-teknoloji bariyerindeki aşınma ve belki de tamamen ortadan kalkması, bir teknolojinin başarısını etkileyen en kritik faktörlerden biri. Bu tezimi birkaç örnekle desteklemeye çalışacağım: 

Akıllı Asistanlar

Arçelik’in Akıllı Asistanı “Asista”

Öne çıkan örneklerden biri olan
akıllı asistanlar
, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan karmaşık teknolojik alt sistemlerden oluşuyor. Bu teknolojilerin esas başarısı dinleme, anlama ve insanlara günlük yaşantılarında yardımcı olabilme üzerine kurulu. İnsan ve teknoloji arasındaki sınır, kişisel asistanımız olarak hayatlarımıza girmelerini sağlayan içlerindeki insanlaşmış elektronik ve yazılımın yanı sıra, insan merkezli tasarımlarla siliniyor.

 

Açık Kaynak Projesi, Linux 

Şüphesiz en başarılı açık kaynak projesi olan Linux, birçok farklı teknolojinin de katalizörü olmuştur. İş modellerinin çoğu, büyümeyi artırmak için insan etkileşimini ekonomik teşvik ve rekabetçi yükümlülüklere dayandırmış olsa da açık kaynak gibi rekabetçi olmayan ve sosyal iş birliğini teşvik eden farklı modeller de mevcut.

Peki nasıl oldu da bu iş birliği günümüzde pek çok büyük teknolojiyi öne çıkaran bir işletim sisteminin oluşmasını sağladı?

Geliştirici ve yöneticiler bir araya gelerek paylaşmak, vermek, almak ve bir bütün olarak hareket etme ihtiyaçlarını beslemek için harekete geçtiler. Yaratılan teknoloji bunun bir sonucuydu. Linux’u yaratmak teknolojiden çok insanlarla ilgiliydi.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka

Arçelik Atölye 4.0

Son örnek ise nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinin insan-teknoloji bariyerini nasıl sarstığıyla ilgili. Nesnelerin İnterneti (IoT), yaygın bağlantı gücüyle insan ve nesneler arasındaki etkileşimi dönüştürüyor. İnsanlar, bireysel tercihleri hakkındaki verileri yapay zeka ile donatılmış teknolojilerle paylaşıyor. Yapay zeka bireysel tercihleri anlıyor; kullanıcıların ihtiyaçlarıyla ilgili doğru tahminlerde bulunuyor ve en önemlisi ise kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratıyor.

İnsan, bağlı nesneler ve yapay zeka döngüsünde teknoloji kaçınılmaz bir sonuç olarak insan merkezli deneyim tarafından gölgede bırakılıyor.

Bu döngü, nesnelerin interneti ve yapay zekanın belirli bir sistemin kullanım şablonunu anlamak ve buna göre tasarlanmış sistemler öne sürmek için bir araya geldikleri endüstride de yer alıyor.

Nesnelerin interneti ve yapay zeka üzerindeki gelişmelerle birlikte, insanların yalnızca sistem kullanıcısı olduğu geleneksel ürün tasarım yaklaşımları sorgulanmaya başlandı. Ürün tasarımı daha "insan merkezli" bir yaklaşıma doğru yöneliyor. Yakın gelecekteki sistemler toplumla iç içe geçecek ve sonunda insan yeteneklerinin sınırlarını aşan roller oynamaya başlayacak.  Bir teknolojinin başarısı için en kritik faktör olan insan-teknoloji bariyerinin aşılması ile ilgili üç örnek sundum. Başlangıç için seçtiğim bu örnekleri, blog serileri ilerledikçe çoğaltmayı planlıyorum.

 

Yazan
Hakan Bulgurlu, CEO