Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Endüstri Liderliği ve Arçelik’in Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Arçelik, 3 yıldır üst üste Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde listelendiği Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2019 yılında Dayanıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri oldu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Endüstri Liderliği” unvanını ve Arçelik’in 2030 sürdürülebilirlik hedefleri yolculuğunu anlatıyor.

1. 2019 Arçelik’in sürdürülebilirlik gündemi açısından nasıl geçti? 2020 hedefleriyle ilgili olarak şu an hangi noktada olduğumuzu kısaca anlatabilir misiniz?

2019'u iş stratejimizin temel taşlarından biri olan sürdürülebilirlikte öncü projeler ve uygulamalar ile tamamladığımız için memnunuz. Sürdürülebilir inovasyonu teşvik etme ve çevre, toplum ve işimiz üzerinde pozitif bir etki yaratma amacımızla birlikte geçen yılda da üstün performansımızı sürdürdük. Arçelik 2019'da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde Endüstri Lideri seçildi. DJSI Gelişmekte Olan Piyasalar’da üç yıl arka arkaya yer aldıktan sonra artık toplam skorumuzla sektör lideri konumundayız.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için 2019’da Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörlüğüne bağlı Sürdürülebilirlik Departmanını kurduk. Bu girişim, ayrı bir sürdürülebilirlik birimi kuran tek kuruluş olarak Arçelik’i diğer Koç iştiraklerinden ayırıyor. Yine 2019 yılında Global İletişim Direktörlüğü bünyesinde kurulan Kurumsal Marka ve Proje ekibimiz de sürdürülebilirlik iletişimini koordine ediyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışımız sayesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) ile bağlantılı olan 2020 hedeflerimize yönelik çabalarımızı sürdürdük. Şirket genelinde güçlü bir bağlılıkla, sürdürülebilirliği karar alma ve iş süreçlerine entegre etmek için İş Modeli Olarak Sürdürülebilirlik Projesini hayata geçirdik. Bu proje, sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak, şirket markalarının ve itibarının gücünden yararlanma amacını taşıyor.

2019 yılında, tesislerimizde ilave 2MWp yenilenebilir enerji kurulumu gerçekleştirerek yeşil enerjiye geçiş çalışmalarımızı sürdürdük.

Son dört yılda üretimde su ve enerji kullanımını azaltmadaki başarılarımızın ardından, 2019'da öne çıkan bir konu da 2025 ve 2030 için uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirlemek oldu. Ayrıca yakında 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlanacak olan yeni sürdürülebilirlik iletişimi çerçevemize de In Touch Technology adını verdik.

Liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısını arttırmak ve cinsiyet eşitliği programları aracılığıyla kadın çalışanlarımızı güçlendirmek için çalıştık. Tüm bunlar 2030 için iddialı hedefler koymamızı sağladı.

2. 2020 hedefleriyle karşılaştırıldığında, sabit kalan odak alanları neler oldu? Hangi yeni alanları gündeminize aldınız? Yeni alanlar hangi iç ve dış faktörlere dayanarak belirlendi?

Arçelik'te sürdürülebilirlik trendlerini yakından takip ediyoruz. 2025-2030 hedeflerimiz küresel trendler, ayrıca sektörün ve küresel şirketlerin eğilimleri ile uyumlu olarak belirlendi. Döngüselliğin önemi vurgulandı; marka hedefleri, İK hedefleri, bilim, teknoloji veya mühendislik öz geçmişine sahip kadın yönetici sayısı hedefi ve iş gücünde kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi yeni alanlar eklendi.

3. 2030 hedefleri Arçelik'in sürdürülebilirlik konusunda bundan 10 yıl sonra nerede durması gerektiğini gösteriyor. Güçlü yanlarımızı ve geliştirebileceğimiz alanları paylaşabilir misiniz?

Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimiz SKA'lar ile uyumlu, en güçlü olduğumuz alan ise SKA 12 yani Sorumlu Üretim ve Tüketim. Arçelik'i her bakımdan geliştirmek adına kararlılığımızı sürdürüyoruz ancak ben sosyal hedefler açısından hala iyileştirebileceğimiz noktalar olduğunu düşünüyorum. Kurumsal Marka ve Proje ekibimiz ve İK ekibimiz sosyal hedefleri ve aksiyonları teşvik etmek ve tüm değer zinciri için ortak değer yaratmak için diğer departmanlarla iş birliği içinde çalışıyor. Küresel bir şirket olarak hem güçlü yanlarımıza hem de gelişime açık olduğumuz alanları iyileştirmeye odaklanmak bizim sorumluluğumuz.

4. Önümüzdeki dönemde DJSI'de Endüstri Lideri pozisyonumuzu korumak için en çok odaklanmamız gereken alanlar hangileri?

DJSI dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını ölçme konusunda altın standart. Sürdürülebilir iş için referans noktası olarak kabul edilen DJSI’de her kategoride önde gelen şirketler listeleniyor. Bu şirketler arasında oldukça yoğun bir rekabet var. Geçtiğimiz 12 yıl boyunca Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisi'nde Endüstri Lideri pozisyonunu elinde tutmuş olan Electrolux sadece 2 puan gerimizde. Rakiplerimizin çoğu sektördeki güçlü küresel şirketler. Çevresel raporlama, marka yönetimi ve iş gücü uygulamaları göstergelerinde en yüksek puanları aldık. Kurumsal yönetim, bilgi güvenliği, siber güvenlik, sosyal raporlama ve insan hakları ise hala kendimizi geliştirebileceğimiz bazı alanlar. Bu bizim için çok saygın bir pozisyon ve liderliğimizi korumak ileriye dönük en önemli hedefimiz olacak.

5. Mevcut yerel ve küresel trendleri düşündüğümüzde, sektörümüz ve şirketimiz için başta gelen zorluklar ve fırsatlar neler?

Önümüzdeki temel zorluk, iklim felaketinin ana gündem maddesi olduğu bu ortamda düşük karbon ekonomisine geçiş yapmak. Evlerdeki enerji tüketiminin %40'ı ev aletlerinin kullanımı ile ilişkili. Müşterilerimize enerji tasarrufu bakımından en iyi ürünleri sunmak başlıca hedefimiz. Bu konuda öncülük etmeliyiz. AB Yeşil Anlaşması, AB enerji etiketleme çerçevesi ve Bilim Temelli Hedefler şirketlerin sera gazı salınımını azaltmaları için ciddi hedefler belirlemelerini gerektiriyor. Yenilenebilir enerji ve sıfır karbon hedefleri bu senaryolara dayalı olarak oluşturuluyor.

Ayrıca, su yönetimine de odaklanıyoruz. Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan gibi su sıkıntısı çeken bölgelerde üretim tesislerimiz var. Su tasarruflu üretim bakımından fırsatları ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek için IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile iş birliği yaptık. IFC, su tüketimi ile su tasarrufu projelerimize dayanan bir rapor hazırladı. 2030 için su tasarrufu hedeflerimiz bu raporlar doğrultusunda belirlendi.

Plastik krizi üzerinde ısrarla çalışmamız gereken bir başka konu. 2020 itibarıyla dünya ekonomisinin sadece %8.6'sı döngüsel. Bu özel dikkat gösterilmesi gereken olumsuz bir eğilim. Temelinde döngüsellik ilkesini taşıyan inovasyonlarımız sayesinde eşsiz ürünler ortaya koyuyoruz. Mesela, Arçelik’te ortaya çıkan en önemli inovasyonlardan biri, geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen çamaşır makinesi ve kurutmalı çamaşır makinesi kazanı. Bu yenilik, bağlı şirketimiz Arçelik LG’ye de ilham verdi ve 2019’da klimaların seri üretiminde PET şişe kullanmaya başladılar. Atık balık ağlarının fırın parçalarına dönüştürülmesi, elektrikli süpürgelerde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranının artırılması, mikrofiber filtreleme teknolojisinin kullanılmaya başlanması gibi birçok diğer girişim de sorumlu inovasyona yönelik bağlılığımızı kanıtlar nitelikte.

Çevresel bozulmaya karşı sürdürülen mücadelede zaman daralırken, küresel bir şirket olarak gücümüz dahilindeki her şeyi gerçekleştirmeyi misyonumuz haline getirdik.