Arçelik A.Ş. Aydınlatma Metni

Paylaş

İstanbul Ticaret Odası'na 54957 sicil no ile kayıtlı olan, merkezi Karaağaç Caddesi No: 2/6 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan ve kişisel verilerle ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Arçelik A.Ş. ("Şirket" veya "biz"), "Ideathon" etkinliğinin kayıt ve gerçekleştirilme sürecinde sizin hakkınızda topladığı kişisel verileri Kişiel verilerin korunması kanuna uygun olarak kullanacaktır.

 

Toplanan Kişisel Verilerin Türleri

Verilerinizi bize gönderdiğinizde veya "Ideathon" için bir online kayıt formuyla başvuru yaptığınızda sizinle ilgili kişisel bilgileri toplayabiliyoruz. 

Sizinle ilgili olarak topladığımız ve kullandığımız kişisel veriler aşağıdaki tür verilerden oluşmaktadır:

 • (Adınız, ön adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, bulunduğunuz ülke, saat kodunuz, çalıştığınız tüzel kişilik, çalıştığınız departman ve iş unvanınız gibi) kişisel bilgiler;

 • Ideathon etkinliğine katılmanız için sizi neyin motive ettiğine ilişkin bilgiler;

 • Arçelik'in iş yerinde yaşadığı temel sürdürülebilirlik zorlukları ve sorunları hakkındaki görüşünüz;

 • Bize gönüllü olarak verdiğiniz başka herhangi bir bilgi. 

 

Başvurularını gönderen herkesin bu etkinliğe katılma fırsatı bulacağını umuyoruz. Ancak, etkinliğe katılan kişi sayısını teknik nedenlerle kısıtlamamız gerekirse, katılacak adaylar başta katılma motivasyonları olmak üzere, gönderdikleri cevaplar temelinde seçilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanağı

İşlediğimiz kişiler verileriniz Şirket tarafından şu amaçlar için kullanılacaktır:

 • Açık Rıza: Kişisel verilerinizi belli bir amaç için toplamamıza ve işlememize izin verdiğiniz zamanki durumu ifade etmektedir. Örneğin, Ideathon durumunda, Ideathon'un amacının gerçekleşmesi için aday ve katılımcıların verilerinin işlenmesine yönelik izindir. Verilerin işlenmesine izin verilmesi gönüllü olmakla birlikte, iznin içeriğinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için zorunludur.

 • Hukuken meşru çıkarlar: Kişisel verilerinizi şirket olarak meşru çıkarlarımız gerektirdiğinde işleyebiliriz. Fakat sizin çıkarlarınız ve temel haklarınız şirketimizin meşru çıkarları karşısında öncelikli olacaktır. Veri sorumlusunun potansiyel Ideathon katılımcılarının verilerini işlemekteki meşru çıkarları, izin vermeden (yani, etkinlik bilgilerini kayıt formuyla birlikte göndermeden) önce üstlenilen faaliyetlerle ilgili olarak, Arçelik Grup personelini yukarıda belirtilen kuruluş tarafından organize edilen etkinliklerle aktive etmeyi amaçlayan girişimlerin uygulanması ve Grup içinde sürdürülebilirliğe yönelik kapsayıcı bir yaklaşımın geliştirilmesidir.   

 Bize (ekibinizle ilgili bilgiler gibi) üçüncü şahısların kişisel verilerini ilettiğiniz takdirde, kişisel bilgilerini bizimle paylaşmadan önce ilgili üçüncü şahsa bu Aydınlatma Metnini göstererek bu konuda bilgi vermeniz, kişisel verilerinin bu Aydınlatma Metnine uygun olarak işleneceğini açıklamanız ve uygun olduğu durumda, açık rızalarını almanız gerekmektedir. 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi başka taraflarla paylaşabileceğiz. Kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz taraflar aşağıdakileri içerebilecektir:

 • Hizmet sağlayıcıları.  Şirket, kişisel verilerinizi bize hizmet sunan ve kayıt süreciyle ilgili olarak veri işlemcisi olarak hareket eden (örneğin sistem geliştirme ve teknik destek amacıyla bilgilerin paylaşıldığı BT hizmetleri sağlayıcıları gibi) şirketlere aktarabilecektir. Hizmet sağlayıcıların kişisel verilerinizi gizli tutması zorunlu olup bu verileri bizim için verdikleri hizmetleri gerçekleştirme dışında başka bir amaçla kullanmaları yasaktır.

 • Kanunun gerektirmesi halinde üçüncü şahıslar.  Kişisel verilerinizi bir yasal zorunluluğa yahut adli bir makamın, resmi bir kuruluşun veya bir hükümet kuruluşunun kararına uymak için gerekmesi durumunda veya milli güvenlik, kanunun icrası yahut kamu çıkarı için diğer önemli konularda zorunlu olduğunda üçüncü bir şahsa açıklayabileceğiz.

 • İzin verdiğiniz diğer üçüncü şahıslar.  Kişisel verilerinizi paylaşımına izin verdiğiniz başka üçüncü şahıslarla da paylaşabileceğiz.

Kişisel Verilerin Uluslararası Aktarımı

Arçelik, açık rızanızı vermeniz halinde, etkinliğe katılımınızı sağlamak amacıyla, veri tabanları yurt dışında bulunan (Hollanda) The Next Web B.V.’ye kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

Verilerin Saklanması

Kişisel verilerinizi yalnızca bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar için ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak gerekli olduğu sürece tutacağız. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Yürürlükteki kanunlarda belirtilen koşulların saklı kalması şartıyla, Kişisel Verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

 • Kişisel Verilerinizin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel Verilerinizin bir kopyasını ve (Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve bu verilerin açıklandığı üçüncü şahıslar da dâhil olmak üzere) Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgileri talep etmek;

 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek;

 • Yürürlükteki kanunlara uygun olarak Kişisel Verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını istemek;

 • Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz etmek;

 • Verdiğiniz herhangi bir izni geri çekmek (iznin geri çekilmesi, geri çekme anına kadar izne dayalı olarak yapılan işlemenin yasallığını etkilemeyecektir);

 • Belli şartlar söz konusu olduğunda verilerin taşınmasını talep etmek;

 • İlgili veri koruma denetim kuruluşuna şikâyette bulunmak ve

 • Verilerin otomatik sistemlerle işlenmesi durumunda, yasal sonuçlara veya benzer önemde sonuçlara yol açan belli otomatik kararlara itiraz etmek. Normalde bu tür otomatik karar işlemleri yapmıyoruz. Fakat yaparsak, bu tür karar işlemlerinin yapıldığını açıkça belirteceğiz.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için "İletişim" bölümünde verilen bilgiler üzerinden bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Gizlilik Bildiriminde Değişiklik 

Bu Gizlilik Bildirimi, en son 26 Eylül 2022 tarihinde güncellenmiştir.

İrtibat

Bu Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, formu kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.