Aşağıda belirtilen hususlar gerçekleşmesine gerek olmadan potansiyel risk kalemleri olarak ele alınmaktadır. İnsan Hakları denetimlerine göre aşağıdaki riskler İnsan Hakları’nda Arçelik olarak öne çıkan konuları içermektedir.

Çocuk İşçi

Arçelik, çocuk işçi çalıştırmanın hiçbir türüne müsamaha göstermez. Bunu yapan herhangi bir ortakla her türlü ilişkiyi derhal sonlandırmak için tüm iş ortaklarıyla güçlü bir iletişim kurar.

Zorla İşçi Çalıştırma

Arçelik zorla işçi çalıştırmanın hiçbir türüne müsamaha göstermemektedir, ilgili durumlarda iş ortaklarıyla iş ilişkilerini sonlandırır. Tüm operasyonlar gönüllü olarak yapılmalı ve herhangi bir ceza veya yaptırım tehdidi altında olmamalıdır.

Ayrımcılık & Taciz

Cinsel taciz dahil her türlü ayrımcılık ve taciz, Arçelik tarafından açıkça yasaklanmıştır. Aynı bakış açısı iş ortaklarından da beklenmektedir. Aksi davranışlar, Arçelik Küresel İnsan Hakları Politikası ve Sorumlu Satın Alma Politikası'nda belirtildiği gibi ciddi yaptırımlara yol açar.

Örgütlenme Özgürlüğü

Bugüne kadar bu konuda herhangi bir denetim bulgusu olmamasına rağmen, gelişmiş işgücü uygulamalarına sahip olmayan ülkelerde bunun gerçek bir sorun haline gelmemesi için çalışmaya devam ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın güvenliğini ve iş ortaklarımızın güvenliğini korumak en önemli önceliklerimizden biridir. Arçelik, çalışanlarının yanı sıra iş ortaklarının çalışanlarını da eğitmek için kapsamlı önlemler almaktadır. Arçelik global olarak ISO 45001 sertifikasına sahiptir. Şimdiye kadarki denetim bulguları önemli bulgular değildir ve riskleri azaltmak için hem kendi operasyonları hem de tedarikçi operasyonları için düzeltici eylem planları mevcuttur.

Çalışma Saatleri

Çalışanların yaptığı fazla mesaileri sınırlandırmak için verimliliğin artırılması ve darboğazların anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Ücret ve Yan Fayda

Arçelik yasal ve sektörel standartlara uygun /üzerinde ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak ücret ve yan haklar ödenmesi yapmaktadır. Arçelik, iş ortaklarına yasalara uygun olarak ücret, fazla mesai ve yan hakların ödenmesi konusunda güçlü bir şekilde destek vermektedir.

Eşit Ücret

Arçelik, eşit işe eşit ücreti güçlü bir şekilde desteklemekte ve aynı tür işler için kadın/erkeklere sağlanan ücretleri şeffaf bir şekilde açıklamaktadır.