Tüm paydaşlarımız için değer yaratmamızı sağlayan Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuz kapsamında, sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyuyoruz. Gezegeni, yaşamı ve işlerimizi daha ileriye taşımak için geliştirdiğimiz teknolojiyle yarınları sürdürülebilir kılmak adına bugünden somut adımlar atıyoruz.

Günümüzde, günlük hayatımızı nasıl yaşadığımızı ve dünyanın çevresel ve sosyal karmaşıklıkları karşısında nasıl iş yaptığımızı yeniden düşünmek büyük bir ihtiyaçtır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için dünyanın, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe ve işletmelerin amaç ve kârı dengelediği bir ekonomiye ihtiyacı vardır.

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmamızı sağlayan Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuz kapsamında, sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyuyoruz. Gezegeni, yaşamı ve işlerimizi daha ileriye taşımak için geliştirdiğimiz teknolojiyle yarınları sürdürülebilir kılmak adına bugünden somut adımlar atıyoruz.

Geleceği İyileştiren Teknoloji kapsamında, taahhütlerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak 2030’a yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Stratejimiz, Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) doğrultusunda dünya gündemiyle bağlantılı 2030 hedeflerimiz aracılığıyla ele alınan üç ana koldan oluşur.

Sürdürülebilirliği iş modelimiz olarak görüyor, kurumsal stratejimize uygun Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) risklerini takip ediyoruz. Kurumsal risk yönetim sistemimiz, gerekçeli senaryo analizi ve testlerini geliştirmek suretiyle hem finansal hem finansal olmayan tüm risklerin değerlendirilmesini ve yönetimini içerir. Entegre bir yaklaşımın benimsenmesi, ESG risklerini ve bunların finansal tablolar üzerindeki etkilerini takip etmemizi, ölçmemizi ve yönetmemizi mümkün kılıyor.

Arçelik için en önemli ESG risklerinin, birbirine bağımlılığı, çalışan katılımını, insan haklarını ve etik ve sürdürülebilir tedarik zincirini içeren iş sürekliliğinin yanı sıra iklim krizi, siber güvenlik, dijitalleşme, veri gizliliği ve itibar kaybı olduğunu belirledik. Küresel olarak ortaya çıkan riskleri sürekli takip ediyor, risk yönetim sistemimize entegre ediyor ve risk analizimizi düzenli olarak güncelliyoruz.

Amacımız, işimizi düşük karbonlu bir geleceğe ulaşma yolunda daha da geliştirerek, işimizin iklim ve diğer ESG’yle ilgili risk ve fırsatlar karşısında değişime kolay adaptasyonu için esnek ve dayanıklı olmasını sağlamaktır. İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) destekleyerek, iklim değişikliği ve bunun işimize ve faaliyetlerimize olan finansal etkileri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye gayret ediyoruz.

TCFD tavsiyelerinin raporlama kabiliyetlerimizi daha da geliştireceğine inanıyoruz. Somut önlemlerin uygulanması açısından önemli bir destek mekanizması olacağından, yatırımcıların geleceğe dönük ESG performans yönetimine ilgisini de artıracaktır.

TCFD Raporlama ve ESG Konusundaki Diğer Riskler ve Fırsatlar tablosuna buradan erişebilirsiniz.