Dünyaya Saygılı

Dünyada Saygın

Su ve enerji verimliliğinde öncü ürünlerimiz, üretim süreçlerimizde yürüttüğümüz enerji verimliliği, su verimliliği ve atık yönetimi projelerimizle döngüsel ekonomi çözümlerine odaklanarak içinde bulunduğumuz toplumlara daha fazla değer yaratmak için çalışıyoruz.

2020 Hedefleri

Doğa dostu ve enerji verimliliği yüksek üretim süreçleri, ürünler ve hizmetlerimizle fark yaratmak adına yola çıktık. Önceliklerimizi Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu şekilde belirledik.

6 MWp
6 MWp gücünde yenilenebilir enerji santrali kurmak
%45
Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarındaki ürün başına enerji tüketimini 2010 baz yılına göre %45 azaltmak
%38
2020 yılında Türkiye Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarındaki ürün başına ortalama su çekimini 2012 baz yılına göre %38 azaltmak.
%98
Türkiye operasyonlarındaki atık geri dönüşüm oranını %98’e çıkarmak
%24
Global operasyonlardaki yönetici kadınlarımızın oranını %16'dan %24’e yükseltmek
%11
Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarındaki ürün başına tehlikeli atık miktarını 2012 baz yılına göre %11 azaltmak
Dünya İçin

Ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri en aza indirerek sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturuyoruz.

Çevre Yönetimi right-arrow-white
Enerji Verimliliği right-arrow-white
AEEE right-arrow-white
İklim Değişikliği ile Mücadele right-arrow-white
Toplum İçin

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra, toplumsal, kültürel, çevresel ve sportif alanlarda gerçekleştirdiğimiz projeler ile toplumsal gelişime katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Operasyon coğrafyamızdaki kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştiriyor, toplumsal gelişim projelerinde çok paydaşlı bir model benimsiyoruz.

Eğitim right-arrow-white
Sağlıklı Beslenme right-arrow-white
Spor right-arrow-white
Gıdaya Saygı right-arrow-white
Çalışanlarımız İçin

Ortak değerlerle, ortak hedeflere koşarken hayatları iyileştiren çözümleri birlikte yaratmanın gücüne inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik raporlarımızı incelemek için tıklayınız.