Arçelik Sürdürülebilirlikte Bir Lider

Sürdürülebilirlik hedeflerimizden asla uzaklaşmadık. 2020 raporumuzda performansımızı analiz ederek 2020 hedefleri kapsamında kaydettiğimiz ilerlemeden bahsettik. 2030 için SMART ve iddialı yeni hedefler belirleyerek orta ve uzun vadeli hedeflerimizi revize ettik. COVID-19'un 2020 boyunca getirdiği zorlukların üstesinden gelmek adına Geleceği İyileştiren Teknoloji yaklaşımımızı güçlendirdik.

Net Sıfır Emisyon Hedefi

2050 yılına kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon taahhüt ediyoruz.

Küresel Üretimde Karbon Nötr Olduk

2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimizde (Kapsam 1 ve Kapsam 2) karbon nötr hale geldik. Türkiye'de uygulanan Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi ile kendi karbon kredimizi ürettik. Bu kredi, Doğrulanmış Karbon Standardı (Verified Carbon Standard - VCS) ile uyumlu olacak şekilde üçüncü bir tarafça doğrulandı.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedeflerimiz Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı.

Paris Anlaşması ile ortaya konan küresel ısınmanın "2 derecenin çok altında" tutulması (Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları) amacı ile paralel belirlediğimiz hedeflerimizle dünya çapında onaylı hedefleri bulunan 700'den fazla şirket arasındaki yerimizi aldık. 2030 yılına kadar, üretimden kaynaklanan mutlak Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarımızı 2018 baz yılına göre %30, satın alınan ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarımızı ise %15 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Hedeflerimize ulaşmak ve lider konumumuzu korumak için enerji verimliliğine, yeşil elektrik alımına ve yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik Hikayemiz

Sürdürülebilirlik gündemimiz kapsamında geleceğin, çevrenin, işimizin ve insanların ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. 

Bugün sahip olduğumuz alışkanlıkların, davranış modellerinin, mevcut düşünme biçimlerinin, bugün imkânsız bulunanların ötesine geçmemiz gerektiğine inanıyoruz. Geleceği bugünden düşünüyor ve geleceği iyileştiren teknolojiler tasarlıyoruz.

Stratejik Yaklaşım: Geleceği İyileştiren Teknoloji

Geleceği İyileştiren Teknoloji, gezegenin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren akıllı teknolojiler yaratma tutkumuzun bir simgesi.

 

Sektör Liderliği

Amaca dayalı iş modelimiz ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız küresel platformlarda tanınıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Şimdi birlikte harekete geçme zamanı!