Gezegen İçin Teknoloji

Hayati kaynakları korumak için ayak izimizi küçültmek

Üretimde Kaynak Verimliliğini Artırmak

Operasyonlarımızda net sıfır emisyona ve sıfıra yakın atık seviyesine geçişimizi hızlandırmak adına işimizi dönüştürmek.

50 MW gücünde yenilenebilir enerji sistemleri kurmak
Global üretim tesislerinde elektrik tedarikini %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından yapmak
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde 50 milyon dolar daha yatırmak
Enerji verimliliğini 2010 yılına kıyasla ikiye katlama
Ürün başına enerji tüketimini ve çekilen su miktarını %45 azaltılma
Su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını %70'e çıkarmak
Global operasyonlarda atık geri dönüşüm oranını %99'a çıkarmak
Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarını %30 azaltmak
2025 yılına kadar: Yıllık 450 MW gücünde Arçelik markalı fotovoltaik panel satışı hedefine ulaşmak
Ürün Verimliliğini Geliştirmek ve Çevre Dostu Ürün Yelpazesini Genişletmek

Operasyonlarımızda karbon nötr ve sıfıra yakın atık seviyesine ulaşmamızı hızlandırmak adına işletmemizi dönüştürmek.

Geri dönüştürülen plastik miktarını %40'a çıkarmak
Biyo bazlı materyal miktarını %5'e çıkarmak
Satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını %15 azaltmak
Arçelik Yeşil Kimya Yönetim Sistemi'ni tüm ürünlerde ve üretimde standart hale getirmek
2025 yılına kadar: Geri dönüştürülen plastik miktarını %20'a çıkarmak
2025 yılına kadar: Biyo bazlı materyal miktarını %2,5'e çıkarmak
Toplum İçin Teknoloji

İnsanların yaşamlarını iyileştirmek

İnsanların Daha İyi Koşullarda Yaşamalarını ve Daha Sağlıklı Yaşam Tarzlarını Benimsemelerini Kolaylaştırmak

Toplulukları, daha eşit ve kapsayıcı bir sosyal yapıya ulaşmaları için teşvik ederek toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratan, amaç odaklı markalar yaratmak.

630 milyon kişiye sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak
Sağlıklı yaşamı teşvik eden teknoloji ve projeler geliştirmek
Eğitim yoluyla sağlıklı yaşam konusunda farkındalık ve bilgilendirme sağlamak
15 milyon kişiyi* daha iklim dostu bir yaşam tarzı benimseme konusunda bilinçlendirmek
Gıda İsrafıyla Mücadele

Toplulukları, daha eşit ve kapsayıcı bir sosyal yapıya ulaşmaları için teşvik ederek toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratan, amaç odaklı markalar yaratmak.

İhtiyaç sahiplerine 6,4 milyon öğün ulaştırmak
1.810 ton gıda israfının önüne geçmek
891 milyon kişide gıda israfının nasıl önleneceği konusunda farkındalık yaratmak
Yerel Topluluklara Destek Vermek

Toplulukları, daha eşit ve kapsayıcı bir sosyal yapıya ulaşmaları için teşvik ederek toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratan, amaç odaklı markalar yaratmak.

Türkiye, Romanya, Güney Afrika ve Pakistan’ın popüler yerel markalarıyla işbirliği yaparak bu ülkelerdeki toplulukların ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak
Arçelik markasıyla 2023'e kadar Türkiye'de: 250.000 gence ulaşarak onları 21. yüzyılın gerektirdiği beceriler ve dijital yetkinliklerle donatarak güçlendirmek
Arçelik markasıyla 2023'e kadar Türkiye'de: Kadınlara iş becerileri ve finansmana eşit erişim sunarak, STEM ve erkek iş gücünün egemen olduğu diğer alanlarda yer almalarını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek
Arçelik markasıyla 2023'e kadar Türkiye'de: İklim krizi konusunda farkındalık yaratmak için çocuklara ve ailelere ulaşmak
Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Arçelik olarak, Koç Topluluğu ile Action Coalition platformunun destekçisi olduk ve dünya çapında teknoloji ve inovasyon alanında kadın ve kız çocukları için somut değişim yaratmak amacıyla taahhütlerimizi sunduk.

Cinsiyete dayalı dijital uçurumu azaltmak için 2026 yılına kadar Türkiye'nin 81 ilinde (10-14 yaş aralığındaki) 100.000 kız çocuğuna teknoloji & tasarım, bilişim ve yazılım eğitimi vermek.
Arçelik'in Romanya, Pakistan ve Güney Afrika'daki tesislerinde, Ar-Ge ve İnovasyon alanında kadın mühendislerin (17-23 yaş arası üniversite öğrencileri) kariyer gelişimlerini desteklemek için “Sen Mühendissin Bizimlesin” programını uygulamak.
Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar %4,8'den %25'e çıkararak perakende ekosistemindeki kadın girişimci sayısını artırmak.
Küresel ölçekteki girişimcilik programlarımız ile 5.000 kadına ulaşmak ve kadın girişimcilere 4 milyon dolarlık fonaktarımına aracılık etmek.
Arçelik'te STEM alanlarındaki kadın istihdam oranını 2026 yılına kadar küresel operasyonlarda %16'dan %38'e çıkarmak.
Kadınların teknik düzeyde yeni mesleki yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak 2026 yılına kadar Arçelik Yetkili Servislerinde çalışan kadın teknisyen oranını %6,7'den %14'e çıkarmak.
İşimiz İçin Teknoloji

Yenilikçi Dünya Vatandaşı Olmak

Çeşitliliği ve İnsan Haklarını Korumak

Sürdürülebilirliği karar alma ve iş süreçlerine entegre ederek uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek.

Kadınların katılım oranını: Toplam iş gücünde %35'e çıkarmak.
Kadınların katılım oranını: Tüm yönetim pozisyonlarında %30'a çıkarmak .
Kadınların katılım oranını: Alt düzey yönetim pozisyonlarında %35'e çıkarmak.
Kadınların katılım oranını: Üst düzey yönetim pozisyonlarında %32'ye çıkarmak.
Kadınların katılım oranını: Ciro yaratan yönetim pozisyonlarında %25'e çıkarmak.
Kadınların katılım oranını: Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (STEM) ile ilişkili pozisyonlarda ise %38'e çıkarmak.
Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (STEM) ile bağlantılı departmanlara üç kadın yönetici atamak
Sorumlu Tedarik Zincirlerini Güçlendirmek

Sürdürülebilirliği karar alma ve iş süreçlerine entegre ederek uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek.

İş hacmi 500 ton eşdeğerinden büyük tüm global tedarikçilerin ISO 50001 sertifikası almalarını, 1000 ton eşdeğerini (TOE) aşan tedarikçilerin de 2025'e kadar sertifika başvurusu yapmalarını sağlamak
2023'e kadar: ISO 14001 sertifikasının tüm tedarikçiler için geçerli olmasını sağlamak
2023'e kadar: Kritik tedarikçilerin Arçelik Çatışma Mineralleri Politikası'na bire bir uymalarını sağlamak
2025'e kadar: Tüm tedarikçilerin ÇSY verilerini toplamak, izlemek ve kamuyla paylaşmak , ve tedarikçileri kendi hedeflerini belirlemeye teşvik etmek
İnsana Yaraşır İstihdam ve Yetenek Gelişimi Koşullarını Teşvik Etmek

Sürdürülebilirliği karar alma ve iş süreçlerine entegre ederek uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek.

Çalışan başına ortalama eğitim saati sayısını 35’e çıkarmak
Şirket eğitim faaliyetlerinin %40'ını online hale getirmek
5.000 tedarikçi çalışanına İSG eğitimi vermek
Türkiye’de Arçelik markasıyla hanelerin daha sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemeleri için sürdürülebilir seçenekler sunan bir çözüm ortağı olmak