Genel Kurullara ilişkin dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

19.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

26.06.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

19.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

23.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

26.12.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

 25.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

23.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

28.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

29.03.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

23.03.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

17.03.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

29.06.2009 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

25.03.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

03.04.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

03.04.2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

05.04.2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

12.04.2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı   

15.04.2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

  

 

Genel Kurul Dokümanları

Genel Kurul İç Yönergesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları  

Vekaletname Örneği 

Sermaye Artışı İzahname ve Sirküleri