Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri, 2030 yılı için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kabul etmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz ile ilgili detaylı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.