Yetenek Kazanımı ve Gelişimi

 

Küresel çaptaki başarımızda ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olan yetenek yönetimi ve kazanımı için çalışan ihtiyaçlarına yanıt veren bir yaklaşımı merkeze alıyoruz. Rekabet avantajı sağlamak üzere kapsamlı yetenek yönetimi yaklaşımıyla en iyi insan kaynağını Arçelik’e kazandırırken, tüm çalışanlarımıza yenilikçi eğitim ve uygulamalar sunarak sürekli gelişiyoruz.

 Image

Çalışan ve İnsan Hakları

Arçelik’te çalışan ve insan haklarını gözeterek çalışanlara insana yakışır ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization-ILO) olmak üzere gönüllü katılımcısı olduğumuz uluslararası inisiyatiflerin gerekliliklerini esas alıyoruz.

 Image

İşte Eşitlik ve Kapsayıcılık

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak, bu konuda farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını artırmak, kadın çalışanlar arası bağı ve destek sistemini güçlendirmek, liderlik ve rol model geliştirmek üzerine program ve uygulamalar hayata geçiriyoruz.

 Image

Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama

Yeteneklere yaptığımız her yatırımın işimizi farklılaştırdığının ve ileriye taşıdığının bilincindeyiz.

 Image

Çalışan Bağlılığı ve Gönüllülük

Çalışan bağlılığının iş yaşamında mutluluğun belirleyici etkenlerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bağlılığı güçlendirecek projeler kurguluyor, çalışan gönüllülüğünü destekliyoruz.