İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımız, şimdi ve gelecekte her zaman sıfır kaza prensibine dayanıyor.

En öncelikli sürdürülebilirlik konularımız arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği (İSG), Arçelik’in rekabet avantajı sağlamasında, sektörde farklılaşmasında ve tercih edilen iş yeri olmasında önemli rol oynuyor. 

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefleri doğrultusunda en güvenli çalışma ortamının sağlanması için teknoloji ve dijitalleşmeden faydalanıyoruz. Risk analizleri gerçekleştiriyor, davranış değişikliği sağlayacak eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları organize ediyor, denetimlerle kuralların uygulamaya dönüşmesini sağlıyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliğini kalite ve çevre yönetim sistemleri ile entegre bir yaklaşımla yönetiyoruz. Çalışanların güvenliğini yalnızca kendi operasyonlarımızda ve iş gücümüzde gözetmekle kalmıyoruz. Yüksek İSG performansını değer zincirinin tamamında hedef alan bir yönetim gerçekleştiriyoruz.

İş süreçlerine entegre ettiğimiz İSG yaklaşımımıza ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara örnek olacak uygulamalarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası yön veriyor. Bu konudaki tüm yükümlülüklerimizi yasal mevzuat ve düzenlemelerin ötesinde hem uluslararası taahhütlerle hem de toplu iş sözleşmesi kapsamında güvence altına alıyoruz. Türkiye ve tüm operasyonlarımız için aldığımız ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile, hedeflerimize ulaşmak için Arçelik İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyet Planı kapsamında aksiyonlar alıyoruz. 

Çalışma sahalarındaki güvensiz davranışlar konusunda farkındalığın artırılması, ortak güvenlik kültürünün desteklenmesi için İSG eğitimlerine önem veriyor, bilinçlendirme faaliyetlerini ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve tatbikatlar ile şirket içinde davranış değişikliğini tetikliyoruz. İSG konusunda bakış açısı ve iletişim dili geliştirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği İletişim Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdik. Proje çerçevesinde video ve görsellerle iletişim yapıyoruz.