İnsana Yakışır İş ve Çeşitlilik 

Fırsat eşitliği, çalışan ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı anlayışımızın temelinde yer alıyor.

Fırsat eşitliği, çalışan ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı anlayışımızın temelinde yer alıyor.

 Image

Çalışan ve İnsan Hakları

Çalışan ve insan haklarını gözeterek çalışanlara insana yakışır ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor
Organization-ILO) olmak üzere gönüllü katılımcısı olduğumuz uluslararası inisiyatiflerin gerekliliklerini
esas alıyoruz.

 Image

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaratıcı, değer yaratan, başarılı bir iş ortamının en önemli gerekliliklerinden olduğu bilinciyle, tüm projelerimizi, çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı cinsiyet eşitliği lensinden geçiriyoruz.