Image

Açık İnovasyon

Paydaşlarımızla birlikte çalışmak inovasyon kapasitemizi artırıyor. Girişimler, üniversiteler, şirketler, tedarikçiler ve müşterilerimizi kapsayan geniş bir paydaş ağıyla bir araya gelerek yenilikçi çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz.

 

 Image

Dijital Dönüşüm

Tüm iş süreçlerimize entegre ettiğimiz dijitalleşmeye çalışma koşullarını, çalışanlarımızın dijital becerilerini, fabrikaların dijitalleşmesini ve ürünlerin dijital kontrolünü kapsayan geniş bir perspektiften yaklaşıyoruz. 

 Image

Veri Güvenliği

Arçelik, tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve finans faaliyetlerinin %39’unu kapsayan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. 2019’da bir veri güvenliği ve siber güvenlik komitesi kurduk ve üst yönetim de dahil, komite üyelerini belirledik.

 Image

İş Birlikleri

Farklı deneyim ve altyapıya sahip paydaşlarımızla stratejik iş birlikleri geliştirerek pek çok alanda yenilikçi ürünler tasarlıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler pazar payımızı ve kârlılığımızı artırırken çevresel ve sosyal sorunlara çözüm üretmemizi sağlıyor.