Ar-Ge ve İnovasyon

Üretimden satışa, satış sonrası hizmetlerden tedarik zincirine tüm operasyonlarımızın temelinde yenilikçi bakış açısıyla sürdürülebilir çözümler üretmek yer alıyor. Bu yaklaşımla entegre olarak geliştirdiğimiz yapay zekâ modelleri sayesinde süreçlerimize yenilikçi bakış açısıyla bakıyor ve daha verimli çözümler üretiyoruz. Ar-Ge sayesinde dijitalleşen evlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyor, çevresel ve sosyal sorunlara yenilikçi ürünlerimizle çözüm getiriyoruz.

 Image

Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşümü müşteriler, ürün ve hizmetler, süreçler ve sistemler, insan olmak üzere dört farklı odak alanı çerçevesinde yönetiyoruz. Veri analitiği, eğitim ve farkındalık, açık inovasyon ve iş birliği ise dijitalleşme alanındaki kolaylaştırıcı unsurları oluşturuyor.

 Image

Yeni Nesil Operasyonlar

Dünya genelinde iş yapış şekilleri, Endüstri 4.0 ile hızla değişiyor. Müşteri ilişkileri yönetiminden, iş gücünde çevikliğe, üretim süreçlerinin optimizasyonundan, ürünlerin ve hizmetlerin dönüşümüne dijitalleşmenin etkileri her alanda görülüyor.

 Image

Açık İnovasyon

Paydaşlarımızla birlikte çalışmak inovasyon kapasitemizi artırıyor. Girişimler, üniversiteler, şirketler, tedarikçiler ve müşterilerimizi kapsayan geniş bir paydaş ağıyla bir araya gelerek yenilikçi çalışmalarımıza ivme kazandırıyoruz.

 

 Image

İş Birlikleri

Farklı deneyim ve altyapıya sahip paydaşlarımızla stratejik iş birlikleri geliştirerek pek çok alanda yenilikçi ürünler tasarlıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler pazar payımızı ve kârlılığımızı artırırken çevresel ve sosyal sorunlara çözüm üretmemizi sağlıyor.