Business Social Compliance Initiative (BSCI) ve Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) üyesiyiz. Bu nedenle düzenli olarak İnsan Hakları denetimlerine tabiiyiz.

 

BSCI denetimleri yoluyla faaliyetlerimiz sosyal yönetim sistemleri, çalışan bağlılığı, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme, ayrımcılığın önlenmesi, adil ücretlendirme, İSG, güvencesiz istihdamın önlenmesi, zorla ve çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, çevrenin korunması, ve etik davranış konularıyla ilgili denetimler geçirmekteyiz. Ayrıca Satınalma Departmanı tedarikçilerimizin sosyal uygunluk denetim süreçlerini takip etmektedir. Denetimler sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlayıp alınan aksiyonları takip denetimleri ile kontrol ediyoruz. Arçelik’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yapılan anlaşmalar ilgili lokasyonun Genel Veri Koruma Tüzükleri’ne uygun olarak imzalanmaktadır. Uyum ve Etik konuları etkin bir şekilde takip eder, önem gösterir ve riayet ederiz. BSCI ve SEDEX denetim sonuçlarına göre, kendi işletmelerimizde çocuk işçilik, zorla ve zorunlu işçi çalıştırma konularında bulgularımız bulunmamaktadır. Sıfır tolerans politikamıza göre, insan hakları ihlallerine karışmış olabilecek tedarikçilerle ilişkilerimizi sonlandırırız.

 

 

 

Arçelik olarak İnsan Hakları konularını İnsan Hakları politika ve prosedürlerimizle koruma altına alıyoruz. İnsan Hakları iç ve dış denetimleri ile olası riskleri ve bulguları tespit ediyoruz. Tespitlerin ardından düzenleyici ve önleyici faaliyetlerimizi alıyoruz. Arçelik olarak insan hakları ihlallerine karşın Etik hattımız bulunmaktadır. Arçelik İnsan Hakları aksiyonlarımızı şeffaf bir şekilde izleyerek ilgili mecralarda yayımlıyoruz.