Arçelik olarak değer zincirimiz içinde İnsan Hakları ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak bizim için çok önemlidir.

Arçelik Global İnsan Hakları Politikası ve İnsan Hakları Durum Tespit Süreci’nde belirtildiği üzere Uluslararası Çalışma Örgütü kuralları ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uymayı taahhüt eder. Arçelik Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesinin imzalayıcısıdır. Applia tarafından yayınlanan davranış kurallarını imzalayan öncü şirketler arasındadır

Arçelik Sürdürülebilirlik Vizyonu’na paralel olarak sosyal sürdürülebilirlik alanında sağlam adımlar atmak ve bu alandaki sahipliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuzu ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımız için doğru çalışan deneyimine dönüştürmek ve paydaşlarımıza doğru yönlendirmeleri yaparak tedarikçilerimizi de içerecek şekilde etkin yürütümünü yaparak sürdürülebilirlik endekslerimizde lider pozisyonumuzu korumayı amaçlıyoruz.

 

İnsan Hakları Vizyonu

"Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın" vizyonu ile birlikte, her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham verecek somut adımlar atıyoruz.

Vizyonumuz ışığında, insan haklarını, insan çeşitliliğini, eşitliği ve kapsayıcılığı kucaklayan bir kültür inşa ediyoruz. Bunu en doğru çalışan deneyimine dönüştürmek için doğru adımlar atmak, diğer paydaşlarımıza doğru yön vermek, ekosistemimizdeki tedarikçilerimizi bu vizyonla desteklemek kritik hale geliyor.

Sürdürülebilirlik endekslerinde lider konumumuzu sürdürmek, odağımızı ve ivmemizi ortaya koyacaktır. İnsan haklarını kültür ve değerlerimizin merkezine yerleştirmek, tüm çalışanlarımız için kapsayıcı çalışma ortamımızın bekçisi olacaktır.

Bunu göz önünde bulundurarak, insan hakları felsefemizi ve uygulamalarımızı tüm değer zincirimize entegre etmeye kararlıyız.

Sürdürülebilirlik konusundaki lider konumumuzu sürdürmek, tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak ve doğru müdahaleleri zamanında gerçekleştirmek için tüm tedarik zincirimizde insan hakları çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

 Image

Arçelik İnsan Hakları Çerçevesi

Arçelik durum tespit süreci ve insan hakları alanında önemli konular İnsan Hakları Çerçevesi’ nin temelini oluşturur.

 Image

İnsan Hakları Durum Tespit Süreci

Business Social Compliance Initiative (BSCI) ve Suppliers Ethical Data Exchange (SEDEX) üyesiyiz. Bu nedenle düzenli olarak İnsan Hakları denetimlerine tabiiyiz.

 Image

İnsan Hakları Komite Yönetişimi

İnsan Hakları sürecinin yönetimini ve ilgili kararların alınmasını insan hakları komitelerimiz ile yapıyoruz.

 Image

Ağırlıklı İnsan Hakları Konuları

 Image

BSCI Denetim Sonuçları

BSCI üyesi olarak sosyal yönetim sistemleri, işçilerin süreçlere dahil edilmesi, örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılık, adil ücretlendirme, çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçilik, zorla işçi çalıştırma, güvencesiz çalışma, ayrımcılık, çevrenin korunması, etik davranışlar konularında denetlenmekteyiz.