Su verimliliğini artırmaya ve suyu tekrar kullanmaya yönelik çalışmalar yapılması hızla tükenmekte olan tatlı su kaynaklarımızı korumamıza katkı sağlıyor. Ar-Ge ve yenilikçi teknolojilere yapılacak yeni yatırımların yanında su politikaları geliştirmek, iyi ve etkin bir yönetim biçimi benimsemek gerekiyor.