İklim Kriziyle Mücadele

İklim krizinin etkileri tahmin edilenden daha hızlı ve ağır olarak hissediliyor. Son yıllarda sıcaklık rekorları kırılırken çevresel kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmak üzere. Her yıl doğal afetler daha sık ve yıkıcı olmaya başlıyor.

 Image

Enerji Verimliliği

Çok yüksek öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında yer alan İSG, Arçelik’in rekabet avantajı sağlamasında, sektörde farklılaşmasında ve tercih edilen iş yeri olmasında önemli rol oynuyor. 

 

 Image

Yenilenebilir Enerjiler

 Yenilenebilir enerji iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Üretimde kullandığımız yenilenebilir enerji oranını artırmak için yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

 Image

Karbon Fiyatlandırması

Arçelik olarak 2010 yılından bu yana işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ve yatırımlarında, düşük karbon emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımların etkisini ölçmek için kullanılan Implicit Carbon Price Modeli’ni kullanıyoruz 

 Image

Değer Zincirinde Sera Gazı Salımları

Operasyonlarımızın haricinde tedarik zinciri kaynaklı çevresel etkilerimizi de yönetiyoruz. Enerji ve atık başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde hem tedarikçilerimizin hem de Arçelik’in çevresel etkisini azaltıyoruz.