İklim Kriziyle Mücadele

İklim krizinin etkileri tahmin edilenden daha hızlı ve ağır olarak hissediliyor. Son yıllarda sıcaklık rekorları kırılırken çevresel kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmak üzere. Her yıl doğal afetler daha sık ve yıkıcı olmaya başlıyor.

 Image

Enerji Verimliliği

Üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltma, enerji tasarrufu sağlama ve sera gazı salımlarını azaltmada büyük etkisi olan enerji verimliliği, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere sahip. Başta enerji verimli yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması olmak üzere operasyoneliyileştirmeler ve üretim ekipmanlarının etkin bakımlarıyla verimliliği artırmaya odaklanıyoruz.

 

 Image

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 Yenilenebilir enerji iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Üretimde kullandığımız yenilenebilir enerji oranını artırmak için yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

 Image

Karbon Fiyatlandırması

Arçelik olarak 2010 yılından bu yana işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ve yatırımlarında, düşük karbon emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımların etkisini ölçmek için kullanılan Implicit Carbon Price Modeli’ni kullanıyoruz 

 Image

Değer Zincirinde Sera Gazı Salımları

Operasyonlarımızın haricinde tedarik zinciri kaynaklı çevresel etkilerimizi de yönetiyoruz. Enerji ve atık başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde hem tedarikçilerimizin hem de Arçelik’in çevresel etkisini azaltıyoruz.