İklim Değişikliğiyle Mücadele

İklim değişikliğinin etkileri tahmin edilenden daha hızlı ve ağır olarak hissediliyor. Son yıllarda sıcaklık rekorları kırılırken çevresel kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmak üzere. Her yıl doğal afetler daha sık ve yıkıcı olmaya başlıyor.

İklim Riski Stratejisi

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) imzacılarından biri olarak, çevre, sosyal, yönetişim (ÇSY) riskleri ve finansallar üzerinde etkileri izlemek, ölçmek ve yönetmemizi sağlayan entegre bir yaklaşıma sahibiz.

Yönetim Kurulu, Grubun sürdürülebilirlik konularını yönetmede tüm sorumluluğa sahiptir. İklimle ilgili ve diğer ÇSY konularının idaresi için Yönetim Kurulu’ndan bir üye atanmıştır. Grubu’n kurumsal stratejisine sürdürülebilirlik bir iş modeli olarak entegredir. Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığını yaptığı ve diğer Üst Düzey Yöneticilerin katılımıyla Sürdürülebilirlik Kurulu iklimle ilgili ve diğer ÇSY konularında risk ve fırsatları yönetmektedir.

Arçelik, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi ekiplerinin ortak katkılarıyla güçlü ÇSY yönetim yapısına sahiptir. Ek olarak, Arçelik, iklim değişikliğinin uzun vadeli potansiyel etkilerini belirleyebilmek için fiziksel ve geçiş riskleri senaryo analizleri için üçüncü taraf hizmeti almıştır. Analizlerin çıktıları Kurumsal Risk Yönetim sistemi finanasal riskler raporlama yapısına yerleştirilmiştir.

İklim ve diğer ÇSY konularıyla ile ilgili riskler ve fırsatlar için işimizin dayanıklı ve adapte edilebilir olduğundan emin olmak ve düşük karbonlu bir geleceği başarabilmek için işimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz. TCFD’yi destekleyerek, iklim değişikliği ve bunun finansal etkilerinin işimiz, operasyonlarımız üzerindeki etkisi arasındaki bağı kuvvetlendirmesi için çalışıyoruz.

Arçelik iklim risk stratejisi iki temelden oluşur:

Onaylanmış Bilim temelli Hedefler:

Paris Anlaşmasının küresel ısınmayı “2°C’nin oldukça altında” tutma hedefiyle uyumlu sera gazı emisyonlarımızı azaltma hedefimiz Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. 2030 yılı itibariyle 2018 baz yılına göre, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %30 ve satılan ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarımızın %15 azaltacağız.

Değer Zincirinde Net Sıfır Hedefi:

2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

TCFD Raporlaması ve Diğer ÇSY Bağlantılı Riskler ve Fırsatlar

 

 

 Image

Enerji Verimliliği

Üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltma, enerji tasarrufu sağlama ve sera gazı salımlarını azaltmada büyük etkisi olan enerji verimliliği, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere sahip. Başta enerji verimli yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması olmak üzere operasyoneliyileştirmeler ve üretim ekipmanlarının etkin bakımlarıyla verimliliği artırmaya odaklanıyoruz.

 

 Image

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Üretimde kullandığımız yenilenebilir enerji oranını artırmak için yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

 Image

Karbon Fiyatlandırması

Arçelik olarak 2010 yılından bu yana işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ve yatırımlarında, düşük karbon emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımların etkisini ölçmek için kullanılan Implicit Carbon Price Modeli’ni kullanıyoruz 

 Image

Sera Gazı Salımlarının Yönetilmesi

Operasyonlarımızın haricinde tedarik zinciri kaynaklı çevresel etkilerimizi de yönetiyoruz. Enerji ve atık başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde hem tedarikçilerimizin hem de Arçelik’in çevresel etkisini azaltıyoruz.