İklim Değişikliğiyle Mücadele

İklim değişikliğinin etkileri tahmin edilenden daha hızlı ve ağır olarak hissediliyor. Son yıllarda sıcaklık rekorları kırılırken çevresel kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmak üzere. Her yıl doğal afetler daha sık ve yıkıcı olmaya başlıyor.

ŞİMDİ BİRLİKTE
HAREKET ETME ZAMANI

* 2019’da Bangladeş’te Singer Buzdolabı Fabrikası, 2020’de üretime başlayan Hindistan’daki Voltbek ve Türkiye’deki Arçelik–LG A/C ortak girişim tesisi hesaba katılmadı.


2030’a kadar, sera gazı salımını azaltmaya yönelik bilime dayalı 2030 hedefimiz kapsamında ürünün satış sonrası kullanımı safhasında salınan mutlak ölçümlü sera gazlarını, 2018 baz yılına göre aşağıdaki oranlarda azaltmayı taahhüt ediyoruz:

Arçelik’in tüm sera gazı salımının ana grubu olan Kapsam 3 (Diğer Dolaylı) sera gazlarının büyük bölümü, ürünün enerji verimliliğine bağlı olarak ürünün satış sonrası kullanımı safhasında salınır. Bu bağlamda, ürünün satış sonrası kullanımı safhasında salınan sera gazlarının 2030’a kadar 2018 baz yılına kıyasla %15 azaltmaya yönelik Kapsam 3 hedefine ulaşmak biraz zorlayıcı olabilir.

Bu, bir yandan iklim eylemlerinde öncü olmamıza olanak sağlarken, diğer yandan da bu hedefe ulaşmak için mevcut ürün verimliliği seviyelerine kıyasla ürün başına yaklaşık %50 gibi radikal bir enerji azaltımını hedeflememizi gerektirmektedir. Büyüme stratejimiz, ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ile asgari enerji verimliliği şartı olmayan gelişmekte olan pazarlara odaklanmaktadır. Bu pazarlar, ciddi bir karbonsuzlaştırma planı istemediği gibi şebekeye yenilenebilir enerji üretimi sağlama zorunluluğu da asgari düzeydedir.

 

 Image

Enerji Verimliliği

Üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltma, enerji tasarrufu sağlama ve sera gazı salımlarını azaltmada büyük etkisi olan enerji verimliliği, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere sahip. Başta enerji verimli yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması olmak üzere operasyoneliyileştirmeler ve üretim ekipmanlarının etkin bakımlarıyla verimliliği artırmaya odaklanıyoruz.

 

 Image

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Üretimde kullandığımız yenilenebilir enerji oranını artırmak için yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

 Image

Karbon Fiyatlandırması

Arçelik olarak 2010 yılından bu yana işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ve yatırımlarında, düşük karbon emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımların etkisini ölçmek için kullanılan Implicit Carbon Price Modeli’ni kullanıyoruz 

 Image

Sera Gazı Salımlarının Yönetilmesi

Operasyonlarımızın haricinde tedarik zinciri kaynaklı çevresel etkilerimizi de yönetiyoruz. Enerji ve atık başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde hem tedarikçilerimizin hem de Arçelik’in çevresel etkisini azaltıyoruz.