İklim Değişikliği İle

Mücadele

Paylaş

Enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlar, iklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera gazı gazlarının artmasının temel sebebidir. Bununla birlikte enerji, hayatta kalmamız için en temel ihtiyaçtır.

Şu anda tanık olduğumuz nüfus artışının bir sonucu olarak enerji tüketiminin artması, gezegenimizi doğal yollarla hassas dengesini sağlamaktan mahrum etmektedir. Bilimsel araştırmalar farklı süreler sunarken, iklim değişikliğinin çok geçmeden dünyada yaşayan tüm halklar için hayati bir tehdit oluşturacağı konusunda hemfikirlerdir. Fiziksel yaşam koşullarındaki değişikliklerin küresel sosyoekonomik yapıda daha temel değişikliklere yol açacağını öngörmek gerekir.

Bu nedenle iklim değişikliği sadece çevresel bir tehdit olarak değil, aynı zamanda mücadele edilmesi gereken sosyal ve ekonomik bir tehdit olarak da ele alınmalıdır. 

Arçelik olarak, iklim değişikliğinin hem dünyanın geleceği hem de kurumsal sürdürülebilirliğimiz için ciddi bir risk olduğunun farkındayız; sorumlu bir dünya vatandaşı olarak, bu sorunla mücadele etmek adına ciddi çalışmalar yürütmekteyiz.

 

 Arçelik Yönetimi, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” olarak ilan ettiği vizyonuyla günümüzdeki ve gelecekteki çevresel ve sosyal sorunlara karşı duyarlılığını kanıtlamıştır.

Arçelik'in sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketin faaliyetlerinde sosyal, ekonomik, çevresel ve etik yönleri göz önünde bulundurmayı, bu yönleri kurumsal iş hedeflerine dâhil etmeyi ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine, kurumsal politikalara ve stratejilere uygun şekilde yönetmeyi içerir. Arçelik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilişkili riskler ile fırsatları ve paydaşlarının beklentilerini ana girdileri olarak ele alır.

Arçelik’in iklim değişikliği alanındaki çalışma yaklaşımı için lütfen Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız/Sürdürülebilirlik Yapılanması bölümünü inceleyiniz.

İklim Değişikliğinde Kısa ve Uzun Vadeli Stratejiler

Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak iş stratejisini güncellemiştir.

Arçelik'in dördüncü temel iş stratejisi, ürünün yaşam döngüsü boyunca topluma ve müşteriye zenginleştirici, öncü, yenilikçi, iklim değişikliğine saygılı ve çevre dostu ürün, çözüm ve teknolojiler sunma kabiliyetini artırmaktır.

Arçelik’in iş stratejisi yönetim mekanizması aşağıda açıklanmıştır:

Sürdürülebilirlik Kurulu (SK), şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Tüm iş stratejileri ve hedefleri İklim Değişikliği Koordinasyon Çalışma Grubu (İDK ÇG) tarafından incelenmekte ve uygulanmaktadır. Bu çalışma grubu iklim değişikliği çalışmalarını entegre etmekten sorumlu olup, tüm çalışmaların Arçelik’in stratejisine, politikasına ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlar. Bu çalışma grubu stratejiyi etkileyecek bilgileri toplar ve raporlar. Çalışma grubu üç ayda bir toplanır.

Tüm iş stratejileri ve hedefleri, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü, Çevre ve Enerji Yöneticileri, Çevre ve Enerji Uzmanları ve Üretim Yöneticileri’nden oluşan İklim Değişikliği Koordinasyon Çalışma Grubu tarafından incelenmekte ve uygulanmaktadır.

Bu çalışma grubu iklim değişikliği çalışmalarını entegre etmekten sorumlu olup tüm çalışmaların Arçelik’in stratejisine, politikasına ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlar. Bu çalışma grubu stratejiyi etkileyebilecek bilgileri toplar ve raporlar. Çalışma grubu üç ayda bir toplanır.

İDK ÇG, iklim değişikliğinin şirketin varlıklarını etkileyecek risklerini ve fırsatları tespit eder ve SK'ya rapor verir. SK, varlıklardaki kurumsal riskleri ve fırsatları değerlendirir ve öncelik sırasına koyar. Şirket düzeyindeki riskler ve fırsatlar SK tarafından tanımlanır. İklim değişikliği riskleri, stratejileri ve iş hedeflerine etkisi yılda iki kere SK tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Farkındalık yaratmak adına;

 • Arçelik, 2011 yılında İklim Platformu'na üye olmuş ve 2˚C - İklim için Acil Eylem Çağrısı Bildirisini imzalamıştır.

 • Arçelik'in eski CEO'su İklim Değişikliği Hakkında Türkiye Kurumsal Liderler Grubu Başkanlığı yapmış ve 2012 yılındaki Dünya İklim Konferansında (WCC) Türkiye'yi temsil etmiştir. Ayrıca 2013 yılında Varşova'da gerçekleştirilen Dünya İklim Zirvesine katılmıştır.

 • Arçelik ayrıca 2014 yılında Peru'nun başkenti Lima'da organize edilen WCC öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamıştır.

 • Arçelik 2015 yılında Paris'te düzenlenen WCC'ye katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik'in eski CEO'su İklim Değişikliği Hakkında Türkiye Kurumsal Liderler Grubu Başkanlığı yapmış ve de COP 17 ve COP 18'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Arçelik ayrıca COP21'e katılmış, BM ve Dünya Bankası (WB) Girişimi Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SE4All) tarafından düzenlenen oturumda da Arçelik'in Küresel Satış CCO'su konuşmacı olarak yer almıştır. Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonunun (GEF) Verimlilik İçin Birlik (U4E) girişimi tarafından düzenlenen panelde konuşmacı olmuştur. Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında COP 22'ye tek Türk sanayi şirketi olarak katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, COP 21 hedefleri doğrultusunda iklim değişikliği üzerine diyalogları artırmak amacıyla Dünya Bankası tarafından Mayıs 2016'da Viyana'da düzenlenen "İklim Hareketi Diyaloğu" etkinliğine katılmıştır. Arçelik bu etkinlik kapsamında "İklim Hareketi Diyalog İlkelerini" imzalamıştır.

 • Arçelik, Cambridge Üniversitesi'nin "Paris İklim Anlaşmasına" ve “Paris 2015'e Doğru Projesi” çerçevesindeki “Sorumlu Kurumsal Katılım Politikasına” uyacağını taahhüt etmiştir.

 • Arçelik, Bilim Tabanlı Hedefler Girişimine taahhüt vermiştir.

 • Arçelik, evlerde enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik "Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü" projesine ortak olmuştur.

Arçelik’in iklim değişikliği ile ilgili uzun vadeli iş stratejileri:

 • İklim değişikliğine ve çevreye duyarlı, enerji verimli üretim teknolojilerinin kullanıldığı çevre dostu ürünler üretmek, diğer tüm faaliyetlerde iklim değişikliğine ve çevre duyarlılığına öncelik vermek ve yukarıda bahsedilen taahhütleri yerine getirerek sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak.

 • Yasal düzenlemeler ve standartların geliştirilmesi aşamasında kurumlar ve kamu kuruluşları ile işbirliği.

Bu stratejilerden yola çıkarak odaklandıklarımız;

 • AR-GE çalışmaları ile ürünlerin enerji verimliliğini yasal gerekliliklerin de üstüne çıkacak şekilde artırmak,

 • Yeşil ürün yelpazesini tanıtmak,

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik alımını artırmak,

 • 2020 sonuna kadar güneş enerjisine yatırım yapmak,

 • Üretimde temiz ve sürdürülebilir teknolojiyi ve süreçlerde yeşil faaliyetleri yaygınlaştırmak,

 • 2025'e kadar Arçelik'in Türkiye üretim operasyonlarında "Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmaktır.

 • Arçelik, iş süreçlerini 1994 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemiyle uyumlu olarak yürütmesi gibi çevresel başarılarını giderek daha da artırarak rakiplerine karşı stratejik avantajını sürdürmektedir.

 • Arçelik, sera gazı emisyonlarını 2010’dan bu yana doğrulatarak ve belgelendirerek Türkiye'de sektöründe bir ilke imza atmıştır.

 • Arçelik SR 2010, Türkiye'de beyaz eşya sektöründeki ilk onaylı B (+) raporudur. Arçelik’in Sürdürülebilirlik Raporları GRI G4 ile uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

 • Arçelik’in son beş yılda CDP’de gösterdiği başarı, Saydamlık Liderliği ve Performans Liderliği’ne layık görülmüştür. (CDP 2017'nin detaylı raporu için lütfen tıklayınız ) (CDP 2018'in detaylı raporu için lütfen tıklayınız.)

Dünyanın en yaygın çevre girişimi olan CDP’ye 2012 yılından bu yana katılan Arçelik, iklim değişikliğinde gösterdiği başarılarla CDP’de her yıl üst üste ödüller almıştır. 2012, 2013 ve 2015 yıllarında CDP Türkiye Saydamlık ve Performans Liderliği ödülleri almış, 2014 ve 2016 yıllarında ise dünya genelinde iklim değişikliğinde en iyi performansa sahip şirketlerin yer aldığı CDP İklim Global A Listesi’ne girmeyi başarmıştır. Arçelik, 2017 yılında ise hem CDP İklim Değişikliği hem de CDP Su Programı’nda "A Performans Notu" alarak her iki programda da Global A Listesi’ne girmiş ve dünyada bu başarıyı elde eden 25 şirket arasında yer almıştır. 2018 yılında da CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Programları’nın her ikisinde Türkiye’de en yüksek dereceyi alan şirketler arasında yer almış, CDP Türkiye 2018 İklim Liderliği Ödülü’ne layık görülmüştür.

İklim değişikliğinden etkilenen en önemli iş kararları;

 • 2025 iklim değişikliği hedefi doğrultusunda Türkiye’deki üretim tesislerinde karbon nötr olması.

 • 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin artırılması.

 • ISO 14001&14064-1&50001 sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması ve yurt dışındaki fabrikalarda sera gazı emisyonlarının doğrulanmasının yaygınlaştırılması.

 • Sera gazını azaltmak için lojistikte “Dinamik Yönlendirme” uygulaması. İhracatta deniz taşımacılığı kullanımı istikrarlı bir artışla yüzde 82'ye ulaşmıştır.

 • Yeşil ürünler geliştirmek için AR-GE yatırımı ve harcamaları.

 • “Paris 2015 Projesine Giden Yol” kapsamında “sorumlu kurumsal katılım politikası”na bağlı kalınması.

 • Bilim Tabanlı Hedefler Girişimine taahhüt.

Sera gazı emisyon verileri ve güvence raporlarını sürdürülebilirlik raporlarımızda ve web sitemizde bulabilirsiniz.

Arçelik'te karbon fiyat sistemini uygulamak için çalışmaktayız. Türkiye'de karbon fiyatlandırmasıyla ilgili olarak yayımlanmış ve uygulanmış bir mevzuat bulunmamaktadır. Türkiye'de resmen ilan edilen bir karbon fiyatı bulunmamasına rağmen Arçelik, emisyon azaltma hedefini belirlemekte ve enerji üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği artırmanın çok daha verimli bir yolu olan kombine ısı ve enerji santrallerini kullanarak enerji verimliliği projeleriyle emisyonu azaltmaktadır.

Enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik sayesinde, yerel üretim tesislerindeki mutlak sera gazı emisyonları 2018 yılı itibariyle 2010 baz yılına göre yüzde 50 azaltılmıştır. 

Arçelik, 2020 sonuna kadar 6 MWp kurulu güce sahip yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Politika Yapıcılarla Ortak Çalışmalarımız

Arçelik, enerji verimli ürünlere yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve SKH’ler ile uyumlu olarak herkesin erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştirmektedir. Şirket, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel girişimlere destek vermeye devam etmekte, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda STK’lar ve resmi kurumlar ile iş birliği yaparak, ev cihazlarında enerji verimliliği standartlarının ve regülasyonların oluşturulmasını desteklemektedir.

Arçelik, Birleşmiş Milletler liderliğindeki Verimlilik İçin Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative) ortağı olarak gelişmekte olan ülkelerde evlerde enerji verimli buzdolaplarının dönüşümüne destek vermekte ve proje kapsamında Uluslararası İklim Konferanslarına düzenli olarak katılmaktadır. Verimlilik İçin Birlik Girişimi, dünyanın önde gelen şirketleri ve uzman kuruluşlarla iş birliği yaparak Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki 30’dan fazla ülkede hükümetlerin enerji verimliliği politikaları geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmaktadır.

Arçelik, UNDP'nin desteklediği KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Dönüştürülmesi projesine katılmış ve Türkiye'de “Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği”nin kurulmasına öncülük etmiştir.Ürün Dönüşüm Girişimleri

Bir ürünün tüm yaşam döngüsü değerlendirildiğinde, ürünlerin kullanımı sırasında yayılan sera gazı emisyonu daha yüksek olduğu görülebilir (yüzde 94-95'i tüketici kullanımı, yüzde 4'ten azı üretim ve hammadde temini ve yüzde 0,1'den azı ürün lojistiğidir).

Ürünün enerji verimliliğini arttırma amaçlı çalışmalar, üretilen ürünlerin kullanım aşamasındaki çevresel etkisi olan sera gazı emisyonlarını ulusal ve uluslararası düzeyde azaltma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, AR-GE departmanımız ürün enerji verimliliği gelişimi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yenilikçi yaklaşımımızla geliştirilen çevreci ürünlerimizin üretimdeki payı her geçen yıl artmaktadır. Bu açıdan yarattığımız fark sayesinde, çevresel etkimiz azalırken, önemli bir rekabet avantajı da sağlamaktayız. 

Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi ile, 2013-2018 yılları arasında yüksek enerji verimli buzdolaplarının satışı ile 258.000 ton karbondioksit azaltımı sağlanmıştır ve doğrulanma sürecinin ardından piyasaya sunulması planlanmaktadır.

Operasyonel Dönüşüm Girişimleri

Arçelik, tüm iş süreçlerini başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi olmak üzere uluslararası ürün ve yönetim standartları çerçevesinde dizayn etmektedir.

İklim Değişikliği Konusunda Tedarikçilerle İşbirliği Faaliyetleri

Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda, ekolojik dengeyi koruma şartlarını yerine getirmek için çevresel etkilerini sistematik olarak yönetmektedir. “Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi”, Arçelik’in Çevresel Uyum Yönetim uygulamalarının kilit unsurudur.

Arçelik, hammadde üretiminden ürünün elden çıkarılmasına kadar tüm süreçlerin çevresel etkilerini azaltır, ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uyar ve bu yaklaşımı Çevre Politikası ile taahhüt eder.

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin bir adımı olan tedarik zinciri, döngüyü tamamlamak için önemli bir araçtır.

Bu doğrultuda “Arçelik Tedarikçi Ayak İzi Projesi”ni başlattık. Amacımız, tedarikçilerimizin karbon ayakizini IPCC kılavuzuna göre hesaplamaktı. Projede tedarikçilerimizi, toplam harcamamızda temsil ettikleri orana göre öncelik sırasına koyduk. Arçelik’in toplam harcamasının yüzde 80’ini birlikte çalıştığımız tedarikçiler (183 tedarikçi) oluşturmaktadır.

İklim değişikliği konularının yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Arçelik Sürdürülebilirlik Raporlarını inceleyiniz.

Sera Gazı Emisyonları

 

İlgili İçerikler