Enerji Verimliliği

Paylaş

Sürdürülebilirlik için enerji verimliliği projeleri uyguluyoruz.

Üretim süreçlerinde hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği proje ve uygulamaları ile hem çevresel etkileri asgari seviyeye düşürüyor hem de enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar elde ediyoruz. Bu alandaki performansımızı, somut hedefler ve etkin denetim mekanizmaları ile yönetiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz periyodik analizler ile iyileştirmeye açık alanları tespit ederek enerji verimliliği projeleri uyguluyoruz.

Sadece 2018 yılında, yurtiçi ve yurtdışı işletmelerimizde enerji verimliliği faaliyetleri kapsamında 212 enerji verimliliği projesi gerçekleştirdik. Tamamladığımız verimlilik projeleriyle yıllık 109.212 GJ enerji tasarrufu ve 10.321  ton CO2e emisyon azaltımı sağladık. Ortaya çıkan tasarruf miktarı 10.500 konutun 1 yıllık toplam elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Yıllık Enerji Tüketimleri

Ürünlerde enerji verimliliği

Ev aletlerinin enerji verimliliği projelerinde öncülük ediyoruz.

Enerji etiketindeki en verimli A+++ sınıfının limit değerine göre %10-70 oranında daha enerji verimli çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve kurutma makineleri üretiyoruz.

Tüm ürünlerimizi satış yaptığımız ülkelerin ürün bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklerine tam uyum sağlayacak şekilde etiketlendiriyoruz. Temel bilgilerin yanı sıra enerji ve su verimliliği, insan sağlığı üzerindeki etkiler ve tüketici emniyeti gibi konularda bilgilendirmeler içeren etiketlerin, kullanıcıları daha verimli ev aletleri kullanmaya teşvik edeceğine inanıyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile ürünlerin çevresel etkileri istikrarlı bir şekilde azalıyor, fark yaratan ürünlerle aynı zamanda önemli bir rekabet avantajı elde ediliyor. Avrupa Komisyonu’nun 2030 yılı için koyduğu %40 enerji verimliliği hedefine ulaşmak ve aşmak için, yalıtım malzemeleri, inverter kompresör teknolojisi, daha verimli buzdolabı devreleri ve gelişmiş harekete geçirme algoritmaları gibi Ar-Ge faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Enerji verimliliğine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde 20 yıl önce ürettiğimiz ürünlerin enerji tüketimine kıyasla %80’e ulaşan iyileştirme sağladık.

Güney Afrika başarı hikayesi:

Enerji verimli ürünler tasarlıyor ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde enerji verimliliğine yatırım yapıyoruz. Özellikle, uygun maliyetli enerji verimli çözümler sunarak gelişmekte olan ülkelerde sağlam başarılar elde ediyoruz. 2011 yılında Güney Afrika'da Defy'ı satın almamızın ardından, inovasyona ve ürünlerde enerji verimliliğine büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sonucunda Güney Afrika'daki buzdolabı satışlarımızın ortalama enerji verimliliği sınıfını, 5 yılda “E” den “A” ya yükseltirken, enerji tasarrufunua %50'den fazla katkı sağlamış olduk. Artık soğutma ürünlerimizin tümü A+ enerji verimliliği seviyesine yükselmiş durumda. Bugün, sunduğumuz en düşük değer olan A+, Güney Afrika'daki minimum enerji verimliliği standartı olan B’den* %40 daha verimlidir. (Bu değer dondurucular için C’dir.)

Bugün Afrika'da, nüfusun sadece %37,4'ünün elektriğe erişimi var. Sahra altı Afrika'da 600 milyondan fazla insanın (yani nüfusun %60'ının) ve Güney Asya'da da yaklaşık 350 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Sahra-altı Afrika'da 1 milyara yakın insanın 2040 yılına kadar elektriğe kavuşma ihtimali var. Ancak nüfus artışı nedeniyle 530 milyon insan da elektriksiz yaşamaya devam edecek. Bu senaryo, kırsal bölgeler için güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu buzdolabı geliştirmek için bizleri tetikledi. Düşük karbonlu çözümümüz ekonomik ve temel ihtiyaçların karşılanması açısından başarılı bir çözüm olduğu gibi, bölgedeki rekabetçiliğe de değer kattı.

 

İlgili İçerikler