Organizasyonel Gelişim

& Yetenek Yönetimi

Paylaş

Farklılıkları yöneterek küresel organizasyon ve yetenekleri geliştiriyoruz.

Her yıl stratejik planlarımız içinde organizasyonumuzun gelişimine ve insan kaynağımızın yönetimine dair çalışmalar yürütüyoruz. 

Küresel organizasyonumuzu destekleyecek yetenek yönetimi politikalarımızı, çalışanlarımızın beklentilerine uyum sağlamanın ötesine geçerek geleceği belirleyecek şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Yetenekli çalışanları çekmek, geliştirmek ve elde tutmak için adil ve değişen trendlere uygun performans ve kariyer yönetimi uygulamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, işe alım, ödüllendirme ve ücret sistemleri oluşturuyoruz. Organizasyonumuzun yüksek iş hedeflerini ve hızla gelişen trendleri destekleyecek şekilde insan kaynağımızın yetkinlik, yetenek ve bilgi/beceri gelişimine odaklanıyoruz.

Organizasyon yapımızı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyacak kısa ve uzun vadeli yedekleme planları hazırlıyoruz. Bu planlarda potansiyel çalışanları, uygun yönetim pozisyonları ile eşleştiriyor, yedekleme planlarındaki doluluk oranlarını takip ediyoruz. Yedekleme planlarımızı tüm organizasyonel değişikliklerde aktif olarak kullanıyoruz.

Fabrika, depo ve Ar-Ge organizasyonlarımızda, Vardiya Yönetmenliği ve Master Operatör rolleri ile saat ücretli çalışanlarımıza da farklı kariyer alternatifleri sunuyoruz.

Gücünü gönülden bağlı, takım ruhu ve özveriyle çalışan ve mutlu insan kaynağından alan Arçelik, her yıl bağımsız bir araştırma şirketi ile Çalışan Bağlılığı Araştırması gerçekleştiriyoruz. Araştırma ile çalışanların gözünden şirketteki genel eğilimler, başarılı uygulamalar ve iyileştirmeye açık alanlar ortaya konulmakta; araştırma sonuçları dikkate alarak pozitif çalışan deneyimini ön planda tutan bir iş ortamı yaratmak için öncelikli odak alanları belirliyoruz.

Yetenek Kazanımı

Yüksek nitelikli ve başarılı insanlar ile alanında uzman ve tecrübeli profesyonelleri bünyemize katmak amacıyla hareket ediyoruz. İşe alım sürecinde yeteneklerin yetkinlik değerlendirmeleri Arçelik Liderlik Profili olarak adlandırdığımız yetkinlik modeli doğrultusunda yapılıyor, şirket bünyesine katılacak tüm yeteneklerde bu yetkinliklerin bulunmasına özen gösteriliyor.

Aday Öneri Sistemi sayesinde çalışanlarımızın da yetenek kazanımı süreçlerine ölçülebilir bir sistemle dâhil olması imkânı sağlanıyor. 

İlgili İçerikler