Global

İş Etiği İlkeleri

Paylaş

İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak; şirketimiz bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

İstihdam politikamızla başlayan bu yaklaşım, doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır. İnsan ve çalışan haklarına saygı ilkeleri tüm insan kaynakları süreçlerimizin merkezinde yer alır.  Bu doğrultuda çalışanlarımıza ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı sunuyor, ücretlendirme ve yan haklar hususlarında liyakati esas alan uygulamalar gerçekleştiriyor, çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını gözetiyoruz.

Tüm değer zincirinde eşit haklar sunmak ve ayrımcılık yapmamak konusunda tüm kanun ve kurallara uyacağımızı taahhüt eder, iş ortamında ayrımcılıktan uzak tutacak şekilde çalışılmasını sağlar ve “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmamayı” iş mevzuatı ve bu çerçevede oluşturulmuş politikalar ile güvence altına alırız. Şirketimizde uygulanmakta olan bu politikaların tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımızın ilişkilerinde de yaşatılması konusunda hassasiyet gösteririz. Bunlarla birlikte toplu ve/veya bireysel işten çıkarmalar ya da görev değişiklikleri olması durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan iş mevzuatı ve toplu sözleşmelerde belirtilen ihbar süresi hükümleri uygulanmakta olup, bu yaklaşımımızın tüm değer zincirimizde de benimsenmesini önemseriz.

BSCI, SEDEX Sosyal Sorumluluk Denetimleri

Yurtiçi Üretim Tesisleri

İşletme

Kampüs 

Denetim Yılı

Denetimi Yapan
Kuruluş ve Kriterler

Denetim Sonucu

Buzdolabı ve Kompresör İşletmeleri

Eskişehir

2018

SGS-BSCI, Sedex

B (Good)

 Çamaşır Makinesi İşletmesi

İstanbul -Tuzla

2017

SGS-BSCI, Sedex

B (Good)

Pişirici Cihazlar İşletmesi

Bolu

2016

SGS-BSCI, Sedex

A (Outstanding)

 Bulaşık Makinesi İşletmesi

Ankara

2017

SGS-BSCI, Sedex

C (Acceptable)

 Çamaşır Kurutma Makinesi ve Elektrik Motorlarıİşletmeleri

Tekirdağ Çerkezköy

2017

SGS-BSCI, Sedex

A (Outstanding)

Yurtdışı Üretim Tesisleri

Arctic S.A.

Romanya (Gaesti)

2018

BVQI-BSCI

A (Outstanding)

Beko EAC

Çin (Changzhou)

2017

BVQI-BSCI

C (Acceptable)

2012 yılından bu yana Arçelik Etik Komite tarafından ele alınan vakalara ilişkin durum aşağıda gösterilmektedir.

Yıl

Vaka Sayısı 

Vakalara Karışan Kişi Sayısı

Alınan Karar Sayısı

2018

5

15 Çalışan

5 Karar

2017

1

1 Çalışan

1 Karar

2016

2

7 Çalışan

2 Karar

2015

2

2 Çalışan

2 Karar

2014

3

5 Çalışan

3 Karar

2013

4

9 Çalışan

4 Karar

2012

3

7 Çalışan

3 Karar


2019 yılında Global İş Etiği İlkelerimizi her geçen gün daha da büyüyen ve genişleyen yapımıza uyumlu hale getirmek amacıyla  güncelleyip, “Hepimiz için Yenilendi” mottosuyla yayımladık.

İşimizi yaparken nasıl davranmamız, nelere dikkat etmemiz ve hangi davranışlardan kaçınmamız gerektiğini anlatan güncel Global İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili Politikalarını; Türkiye, Güney Afrika, Tayland, Avrupa ülkelerinde uygulamaya başladık ve 2020 yılında faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde yaygınlaştıracağız. Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızdan bu kuralları benimsemelerini ve bunlara uygun davranmalarını bekliyoruz. Organizasyondaki liderlerimiz örnek davranışlar sergileyerek çalışanlarımıza öncülük etmekten ve iş kararlarını Global İş Etiği İlkeleri  ve ilgili Politikalarına uygun olarak vermekten sorumludurlar.

Global İş Etiği İlkeleri çerçevesi ile tam uyum sağlamak için Arçelik olarak tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde  yüz yüze ve online olmak üzere kapsamlı  eğitim programları oluşturduk. Yeniden düzenlenen Global Etik Komite’ye üst yönetimin yaklaşımının etik kültür ile doğrudan ilişkili olduğunu yansıtan şekilde CEO’muz liderlik etmektedir.

Yenilenen Global İş Etiği İlkelerimiz ile Arçelik’in Politikaları ve ilkeleri ile uyumlu olmayan eylemler hakkında Hukuk ve Uyum Direktörlüğü’ne üretim ülkelerimiz için Etik Hat, ve diğer ülkeler için e mail ve web sitesi üzerinden bildirim yapılabilecek mekanizmalar hayata geçirdik. Arçelik olarak tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt ediyoruz.

Güncellenen İş Etiği İlkelerimiz ile Arçelik; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenmiş ilkelere uyumlu olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde bu ilkelerin kabul edilip edilmemesinden bağımsız şekilde, hareket etmeyi taahhüt etmektedir.