Çalışan Haklarına Saygı

 

Paylaş

İnsan kaynakları politikalarımız adil ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşıma sahiptir.

Başlıca sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında insan ve çalışan haklarına saygılı bir işveren olmak  yer alıyor. İnsan ve çalışan hakları politikalarımızı gönüllü katılımcısı olduğumuz uluslararası inisiyatiflerin gereklilikleri doğrultusunda tanımlıyoruz. Yaklaşım ve uygulamalarımızın bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesini sağlıyor, yine bu inisiyatiflerin ortaya koyduğu gereklilikler doğrultusunda performansımızı şeffaf bir şekilde raporluyoruz.

İşe alma süreçlerimizde eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar sağlıyoruz. Ücretlendirme, yan haklar ve terfi konularında liyakati esas alan uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımız etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, uyruk, maluliyet veya kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul ediliyor. Bu yaklaşımı temel alarak tüm insan kaynakları süreçlerimizde doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensipleri ile hareket ediyoruz. 

Kurumsal değerlerimiz, kültürümüz, etik anlayışımız ve yönetişim felsefemiz çalışanlarımızın sorumluluklarını yerine getirmesinde yol gösterici olmanın yanı sıra, paydaşlarımızla kurduğumuz uzun soluklu ilişkilerin ve katılımcı olduğumuz ilkelerin de temelini oluşturmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarını gözetiyor, hem şirketimizde hem de tedarikçilerimizde “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama” ilkesinin gereğini yerine getiriyoruz.

Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri Derneği (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik Sözleşmesini ilk imzalayan firmalardan biri olarak aynı zamanda İşyeri Sosyal Uyumluluk Girişimi (Business Social Compliance Initiative, BSCI) üyesiyiz.

İlgili İçerikler