Gezegeni İyileştiren Teknoloji

2021 İlerlemesi

Yaşamsal varlıkları korumak için çevresel ayak izini küçültmek 

Paylaş

Operasyonlarımızda yaptığımız iyileştirmelerle ekolojik ayak izimizi küçültmek için çalışırken, değer zincirindeki paydaşlarımızı da destekliyoruz.  

 

Öne Çıkan Gelişmeler

Çevresel değer yaratan ürünler:  

  • 2021’de toplam cironun %47’si enerji verimli ürünlerden elde edildi.  

  • Ürün ambalajları için dünya genelinde 31.800 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak yaklaşık 540.610 yeni ağacı kesilmekten kurtardık.  

  • 2021 yılında toplam 7.216 ton geri dönüştürülmüş plastik ve 34 ton biyokompozit plastik kullanıldı.  

  • 2021 yılında, 9 ton geri dönüştürülmüş balık ağı ve 233,6 ton endüstriyel iplik ağı fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinelerinin plastik parçalarında kullanıldı.  

  • 2021 yılında, AEEE geri dönüşüm tesislerinden elde edilen yaklaşık 568 bulaşık makinesi sepetinin geri dönüşümü ile bulaşık makinelerinin fan parçaları üretildi. 

  • 2021 yılında bulaşık makinesi ve buzdolabı bileşenlerinde 79 ton ambalaj atığı kullanılmıştır. 

  • 2021’de Türkiye’de kurutma makinelerinin ortalama enerji tüketimini 2020'ye göre %20 oranında azalttık ve buzdolabında, bulaşık makinesinde ve çamaşır makinesinde de sırasıyla %4, %3,5 ve %1 oranında enerji tasarrufu sağladık. 

  • AEEE geri dönüşüm tesislerimizde 2014'ten bu yana yaklaşık 1,6 milyon AEEE birimini geri dönüştürerek toplamda 397 GWh enerji tasarrufu sağladık. Bu miktar, Türkiye'deki yaklaşık 50 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eşdeğerdir. 

  • Atık ürünleri geri dönüştürerek yaklaşık 195.000 ton CO2 salınımını engelledik.  

  • Su konusunda ise eski teknoloji ürünleri yeni çevreci ürünlerle değiştirerek yaklaşık 8,1 milyon ton su tasarrufu sağlamış olduk. Bu miktar, Türkiye’deki yaklaşık 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğerdir.