Yönetim Kurulu'muzun 25.04.2022 tarih ve 1114 nolu kararıyla,

Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; dayanıklı tüketim sektöründeki mevcut konumumuzu güçlendirmek, daha etkin bir yönetim sağlayarak tasarruf ve verimlilik artışları elde etmek amacıyla şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına, bu çerçevede; birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve gerekli ilanların ve açıklamaların yapılmasına ve sair işlerin icrasına karar verilmiştir.