Birleşme & Bölünme ile ilgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

Kısmi Bölünme 2018​

Kısmi Bölünme 2016

Devralma Yoluyla Birleşme 2009