Tedarikçi Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

Paylaş

Tedarikçilerle çalışma yaklaşımımızın önemli bir bölümünü onları sürekli iyileştirmek oluşturmaktadır. 

 

Arçelik olarak, 2021 yılında tedarikçilerimize sürdürülebilirlik konularında üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş aracılığıyla 1.900 adam*saat'e ulaşan danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve doğrudan web seminerleri aracılığıyla tedarikçilerimize sürdürülebilirlik eğitimi veren bir program başlattık. Program; tedarikçi sürdürülebilirlik uygulamaları ve stratejileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları, sera gazı envanter hesaplama yöntemi, çatışma mineralleri, enerji ve çevre verisi toplama ve risk tanımlama gibi geniş bir konu yelpazesini içermektedir. Erişim ve katılım oranımızı artırmak için eğitim programlarımızı dijitalleştirmek amacıyla 2021 yılında Dijital Eğitim Platformu projesini başlattık. 2022 yılında tedarikçilerimiz bu platform üzerinden eğitimlere kolaylıkla ulaşabileceklerdir.