Tedarikçi Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

Paylaş

Tedarikçilerimizi dünyadaki sürdürülebilirlik çalışmalarından haberdar etmek ve tedarikçilerimize sürdürülebilirlik konularında Arçelik, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin gerekliliklerini daha ayrıntılı paylaşmak amacıyla, 2019 yılı itibariyle Tedarikçi Eğitim Platformunu oluşturduk.

 

2020 yılında, tedarikçilermizden yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla, aşağıdaki eğitimler verilmiştir. Eğitimler online yapılmış, Satınalma çalışanları da katılmıştır.

  • Arçelik Tedarikçileri Sürdürülebilirlik Stratejileri

  • İş Etiği İlkeleri Politika ve Uygulama Prensipleri

  • AB Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Destek Programları Bilgilendirme

  • ISO 500012018 Enerji Yönetim Sistemi ve Uygulama Prensipleri

  • Sanayide Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

  • Kimyasalların Yönetimi

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

  • ISO 14064:-1:2019 Sera Gazı Envanteri Raporlama

  • Çevre Mevzuatına Uyum

  • İş Güvenliği