Arçelik A.Ş.’den
Dünya Çevre Günü’nde
Önemli Adım

 

Paylaş

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla küresel iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynayan Arçelik A.Ş., bu alandaki çabalarını bir adım daha ileri taşıdı. Birleşmiş Milletler’in ortakları arasında olduğu “Bilim Temelli Hedefler Girişimi”ni (Science Based Targets) imzalayarak, üretimde sera gazı salımını bilimsel verilere göre azaltmayı taahhüt etti. Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, “21’inci yüzyılın lider şirketleri yeşil teknolojiyi kucaklayanlar, enerji verimliliğine yatırım yapanlar olacak. Arçelik A.Ş. olarak 2010’dan bu yana üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı yarı yarıya azalttık. Yeni girişimle belirlediğimiz adımlarla üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı daha da aşağıya çekmeye söz veriyoruz” dedi.

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Arçelik A.Ş., küresel ölçekte devam ettiği iklim değişikliğiyle mücadele çabaları çerçevesinde önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Arçelik A.Ş., üretimden kaynaklanan sera gazı salım azaltım hedeflerini daha iddialı seviyelere çekmeyi taahhüt eden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne taraf oldu. Bu kapsamda Arçelik A.Ş., bilimsel verilere dayalı olarak üretimden kaynaklanan sera gazı azaltımında yeni hedeflerini belirleyerek gerekli çalışmaları yürütecek.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından başlatılan ortak bir girişim olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi, şirketlerin küresel ısınma artışını 2°C ile sınırlandırmak üzere bilim temelli azaltım hedefleri belirlemelerini ve iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"2010 yılından bu yana sera gazı emisyonlarımızı yarı yarıya azalttık."

Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu

Birleşmiş Milletler‘in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasında iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini ve iş dünyasının rolünü vurgulayan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu; “Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Kuzey Amerika’ya kadar küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirket olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Küresel ısınmaya karşı uluslararası çabalardaki öncü rolümüzü Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne taraf olarak pekiştirdik. Üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı 2010 yılından bu yana yarı yarıya azalttık. Yeşil enerji kullanım oranımızı aynı dönemde %1’den %88’e yükselttik. Yeni girişimle belirlediğimiz adımlarla, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı daha da azaltmaya söz veriyoruz” dedi.

Bulgurlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada küresel ısınmanın ekonomi ve kalkınma için en büyük tehditler arasında olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “21’inci yüzyılın lider şirketleri yeşil teknolojiyi kucaklayanlar, enerji verimliliğine yatırım yapanlar olacak. Dünyanın geleceği için daha fazla işbirliğini, yatırımı, inovasyonu hayata geçirmeyi ve daha fazla hanede dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz.”

Arçelik A.Ş.’nin Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele Karnesi 

Sürdürülebilirlik kapsamında Ar-Ge ve inovasyona kesintisiz yatırım yapan Arçelik A.Ş. enerji verimli, çevre dostu ürünler üretiyor. Arçelik A.Ş’nin bu alanda sağladığı önemli ilerlemelerin bazıları şöyle:

  • Küresel ısınmaya karşı tesis ve ofislerinde uyguladığı önlemlerle karbon salımını 2010 yılından bu yana yaklaşık yüzde 55 oranında azalttı.

  • Son 5 yılda enerji verimliliği projeleri ile toplamda 620.000 GJ enerji tasarrufu sağladı. Bu rakam 60.000 konutun 1 yıllık toplam elektrik tüketimine karşılık geliyor. Bu tasarruf sayesinde 55.500 ton CO2 eşdeğeri sera gazının atmosfere salımını engellemiş oldu.

  • Su verimliliği çalışmalarıyla son 5 yılda 1 milyon m3 su tasarrufu sağladı, 1 milyon 200 bin hanenin günlük su tüketimine eşdeğer suyu tasarruf etti.

  • 2014-2016 arasında eski teknolojiye sahip ürünlerin çevre dostu yeni ürünlerle değiştirilmesi, eski ürünlerin Eskişehir ve Bolu’da dönüştürülmesiyle, ülke ekonomisinde 108,3 GWh bir başka deyişle 14 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağladı.

  • Türkiye’de tükettiği elektriğin yüzde 88’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden şirket, bu alanda yeni yatırımlar yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

  • Dünyanın en büyük küresel iklim değişikliği verisine sahip, bağımsız uluslararası kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’nden (Carbon Disclosure Project-CDP), 2012 yılından bu yana her yıl ödüller alan Arçelik A.Ş., dünyada CDP’de en yüksek performansa sahip şirketlerin yer aldığı Global A Listesi’ne girmeye ikinci kez hak kazanan ilk Türk sanayi şirketi oldu.Arçelik A.Ş.’nin Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Beko US Inc., enerji verimliliğindeki başarılarıyla ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 2017 ENERGY STAR® Yılın Partneri seçildi.

  • Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards 2016/2017) kapsamında “Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik” alanında ilk 10 şirket arasına girdi ve onur nişanına layık görüldü.

  • Pişirici Cihazlar İşletmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.