Gülay Barbarosoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Paylaş

Profesör Dr. M. M. Gülay Barbarosoğlu, 1974 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1978 yılında lisans, 1985 yılında doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, 2000 yılında endüstri mühendisliği dalında profesör unvanını kazanmıştır. Kendisi matematiksel programlama ve optimizasyon, lojistik, operasyon ve üretim planlaması, karar verme teorileri alanlarında dersler tasarlamış ve vermiştir.

Prof. Dr. M. M. Gülay Barbarosoğlu, 2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, 2008- 2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Boğaziçi Üniversitesi içinde çeşitli idari görevleri üstlenmiş, 2002- 2006 yılları arasında Kandilli Rasathanesi ile Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) müdürlüğünün yanı sıra, Afet Yönetim Merkezi (CENDIM) müdürlüğü, Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Finans Mühendisliği Programı Başkanlığı yapmıştır.

Uluslararası önemli görevler üstlenmiş olan Prof. Dr. M. M. Gülay Barbarosoğlu, 2013-2017 yılları arasında Avrupa Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca 2003-2007 yılları arasında Avrupa Yöneylem Araştırma Dernekleri (EURO) Başkan Yardımcısı ve 2002-2010 yılları arasında NATO Araştırma ve Teknoloji Teşkilatı ulusal temsilcisi olarak hizmetleri sırasında, çeşitli Avrupa üniversiteleri, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile yakından iş birliği yapmıştır.

Prof. Dr. Barbarosoğlu EURO Örgütsel Planlama Avrupa Çalışma Grubu Kurucu üyesi ve Yönetim Bilimleri Enstitüsü (INFORMS), Amerikan Üretim ve Envanter Denetimi Derneği (APICS), Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi (IEPM) üyesidir. Sivil toplum faaliyetlerine önem veren Prof. Dr. Barbarosoğlu Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Vakfı’nın kurulması için etkin olarak çalışmış, Yönetim Kurulu üyesi ve başkanlığında bulunmuştur. Prof. Dr. M. M. Gülay Barbarosoğlu 2016 Aralık ayında Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olmuştur.

Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu Arçelik A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Arçelik A.Ş. üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Arçelik A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5’in üzerinde pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Arçelik A.Ş. ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.

Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu 19 Mart 2018 tarihinden bu yana Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.