Global Etik

Değerlerimiz

Paylaş

İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak; şirketimiz bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

İstihdam politikamızla başlayan bu yaklaşım, doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır. İnsan ve çalışan haklarına saygı ilkeleri tüm insan kaynakları süreçlerimizin merkezinde yer alır.  Bu doğrultuda çalışanlarımıza ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı sunuyor, ücretlendirme ve yan haklar hususlarında liyakati esas alan uygulamalar gerçekleştiriyor, çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını gözetiyoruz.

Tüm değer zincirinde eşit haklar sunmak ve ayrımcılık yapmamak konusunda tüm kanun ve kurallara uyacağımızı taahhüt eder, iş ortamında ayrımcılıktan uzak tutacak şekilde çalışılmasını sağlar ve “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmamayı” iş mevzuatı ve bu çerçevede oluşturulmuş politikalar ile güvence altına alırız. Şirketimizde uygulanmakta olan bu politikaların tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımızın ilişkilerinde de yaşatılması konusunda hassasiyet gösteririz. Bunlarla birlikte toplu ve/veya bireysel işten çıkarmalar ya da görev değişiklikleri olması durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan iş mevzuatı ve toplu sözleşmelerde belirtilen ihbar süresi hükümleri uygulanmakta olup, bu yaklaşımımızın tüm değer zincirimizde de benimsenmesini önemseriz.

 

BSCI, SEDEX Sosyal Sorumluluk Denetimleri

Yurtiçi Üretim Tesisleri

İşletme

Kampüs 

Denetim Yılı

Denetimi Yapan
Kuruluş ve Kriterler

Denetim Sonucu

Buzdolabı ve Kompresör İşletmeleri

Eskişehir

2018

SGS-BSCI, Sedex

B (Good)

 Çamaşır Makinesi İşletmesi

İstanbul -Tuzla

2017

SGS-BSCI, Sedex

B (Good)

Pişirici Cihazlar İşletmesi

Bolu

2016

SGS-BSCI, Sedex

A (Outstanding)

 Bulaşık Makinesi İşletmesi

Ankara

2017

SGS-BSCI, Sedex

C (Acceptable)

 Çamaşır Kurutma Makinesi ve Elektrik Motorlarıİşletmeleri

Tekirdağ Çerkezköy

2017

SGS-BSCI, Sedex

A (Outstanding)

Yurtdışı Üretim Tesisleri

Arctic S.A.

Romanya (Gaesti)

2018

BVQI-BSCI

A (Outstanding)

Beko EAC

Çin (Changzhou)

2017

BVQI-BSCI

C (Acceptable)

 

Şirketimizde etik değerlerin tüm çalışanlarımıza aynı etkinlikte yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alınması için "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” 2011 yılında gözden geçirilerek ilgili yönetmelikle tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Bununla birlikte 2013 yılı itibariyle etik değerlerimize ilişkin e-öğrenme programı hazırlanmış olup şirket oryantasyon programına da işe yeni giren herkesin erişebileceği şekilde eklenmiştir. Arçelik A.Ş. ve yurtdışı iştiraklerimizde geçerli olan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri 11 farklı dile çevrilmiş ve söz konusu dilleri konuşan Almanya, Çin, Güney Afrika, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Mısır, Polonya, Rusya ve Ukrayna’da bulunan yurtdışı iştiraklerimizde yaygınlaştırılmıştır. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin Arçelik A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Global Etik İlkeler Kılavuzu’nun oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.