#7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Paylaş

Yenilenebilir Enerji Yatırımı

2020 yılı sonuna kadar 6 MWp gücünde yenilenebilir enerji santrali kurmayı hedefliyoruz.