#12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

Paylaş

Ürün Başına Enerji Tüketimi

Türkiye, Romanya, Çin ve Rusya operasyonlarındaki ürün basına enerji tüketimini 2020 yılında 2010 baz yılına göre %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Yatırımı

2020 yılı sonuna kadar 6 MWp gücünde yenilenebilir enerji santrali kurmayı hedefliyoruz.

Ürün Başına Su Çekimi

Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarındaki ürün başına ortalama su çekimini 2020 yılında 2012 baz yılına göre %38 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Ürün Başına Tehlikeli Atık Miktarı

Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarındaki ürün başına tehlikeli atık miktarını 2020 yılında 2012 baz yılına göre %11 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Atık Geri Dönüşüm Oranı

Türkiye operasyonlarındaki atık geri dönüşüm oranını 2020 yılı itibariyle %98’e çıkarmayı hedefliyoruz.