İklim Değişikliği İle

Mücadele

Paylaş

Enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlar, iklim değişikliğine neden olan atmosferdeki sera gazı gazlarının artmasının temel sebebidir. Bununla birlikte enerji, hayatta kalmamız için en temel ihtiyaçtır.

Şu anda tanık olduğumuz nüfus artışının bir sonucu olarak enerji tüketiminin artması, gezegenimizi doğal yollarla hassas dengesini sağlamaktan mahrum etmektedir. Bilimsel araştırmalar farklı süreler sunarken, iklim değişikliğinin çok geçmeden dünyada yaşayan tüm halklar için hayati bir tehdit oluşturacağı konusunda hemfikirlerdir. Fiziksel yaşam koşullarındaki değişikliklerin küresel sosyoekonomik yapıda daha temel değişikliklere yol açacağını öngörmek gerekir.

Bu nedenle iklim değişikliği sadece çevresel bir tehdit olarak değil, aynı zamanda mücadele edilmesi gereken sosyal ve ekonomik bir tehdit olarak da ele alınmalıdır.

Arçelik olarak, iklim değişikliğinin hem dünyanın geleceği hem de kurumsal sürdürülebilirliğimiz için ciddi bir risk olduğunun farkındayız; sorumlu bir dünya vatandaşı olarak, bu sorunla mücadele etmek adına ciddi çalışmalar yürütmekteyiz.

ARÇELİK Yönetimi, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” olarak ilan ettiği vizyonuyla günümüzdeki ve gelecekteki çevresel ve sosyal sorunlara karşı duyarlılığını kanıtlamıştır.

Arçelik'in sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketin faaliyetlerinde sosyal, ekonomik, çevresel ve etik yönleri göz önünde bulundurmayı, bu yönleri kurumsal iş hedeflerine dâhil etmeyi ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine, kurumsal politikalara ve stratejilere uygun şekilde yönetmeyi içerir. Arçelik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilişkili riskler ile fırsatları ve paydaşlarının beklentilerini ana girdileri olarak ele alır.

Sürdürülebilirlik Kurulu, şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Operasyon Müdürü, Mali İşler Müdürü, Türkiye Ticaretinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans Direktörü, Stratejik Planlama Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Müşteri Hizmetleri Direktörü, İnovasyon Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Direktörü dâhil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tümünden oluşur.

Sürdürülebilirlik Kurulu başkanı, mali işler müdürü; kurulun genel sekreteri ise sürdürülebilirlik ve kurumsal işler direktörüdür. Sürdürülebilirlik Kurulu altı ayda bir toplanır.

Sürdürülebilirlik Kurulunun görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

Arçelik Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları (ÇG) şunlardır: Çevresel Koordinasyon ÇG, Enerji Koordinasyon ÇG, İklim Değişikliği Koordinasyonu ÇG, Yeşil Kimya Koordinasyonu ÇG, Sağlık ve Güvenlik Koordinasyonu ÇG, İnsan Hakları ve İş Etiği Koordinasyonu ÇG, Değer Zinciri Koordinasyonu ÇG, Sürdürülebilirlik Raporlama ÇG.

Bu çalışma grupları Sürdürülebilirlik Kurulu üyelerine bağlıdır.

Arçelik, hem çalışanlarının motivasyon, başarı ve verimliliğini arttırmak hem de en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve yayılmalarını sağlamak amacıyla fayda getiren tüm başarı, buluş ve önerileri değerlendirir, ödüllendirir ve bu doğrultuda terfi verir. Bu kapsamda Arçelik İnsan Kaynakları Bölümü, 2005 yılından beri her yıl "Zirveye Koşanlar Ödülü" vermekte ve böylelikle başarılı olan tüm çalışanları teşvik etmekte ve ödüllendirilmektedir.

Bu ödül sürecinin bir kategorisi de "Çevreye ve Topluma Katkıda Bulunanlar" kategorisidir. Bu kategoride aday gösterilen projeler aşağıdaki performans kriterlerine göre değerlendirilir ve seçilir:

 1. Daha verimli çözümler ve/veya ürünler üretmek (çevre dostu faaliyetlerle daha az enerji ve kaynak tüketerek sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi).

 2. Sosyal sorumluluk perspektifiyle içinde yaşanılan ve çalışılan topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek.

 3. Çalışmalarıyla şirket içinde ve dışında örnek davranış sergilemek ve bu çalışmaların sürdürülmesi ve yayılması için çaba göstermek.

Enerji verimliliği projeleriyle ürün ve üretime yönelik çevre dostu faaliyetler bu ödüllendirme sürecinde değerlendirilmektedir.

Ödül almayı hak eden projeler ve çözümler şirket içinde duyurulur ve proje sahipleri her yıl Ekim ayında düzenlenen "Zirveye Koşanlar Ödül Töreni" ile ödüllendirilir.

Arçelik, AR-GE çalışanlarıyla birlikte müşterilerin yaşam standartlarını artıran çevre dostu, yenilikçi ve teknolojik ürünler geliştirmektedir.

AR-GE Departmanı, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini "Inter" adında bir öneri sistemi üzerinden toplar, bir değerlendirme kurulu önerileri değerlendirir ve ürüne dönüştürülebilecek fikirler için proje tasarım imkanı yaratılır. Çalışanları yaratıcılık için teşvik etmek, şirket içinde yaratıcı fikirlerin duyurulmasını sağlamak ve bu fikirlerin sahiplerini ödüllendirmek amacıyla her yıl Nisan ayında Dünya Patent Günü'nde "Buluş Ödülleri Töreni" düzenlenmektedir.

Beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımız TPM araçlarını kullanarak çevre, enerji ve iklim değişikliği gibi konularda projeler geliştirmekte ve bu projeler ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Çalışanlar, gerçekleştirdikleri TPM faaliyetleri dikkate alınarak bireysel puanlar alırlar ve bu puanlara karşılık olarak yıl sonunda durumsal ödüllendirme gibi yöntemlerle ödüllendirilirler.

Arçelik'te Mali İşler Müdürü, Operasyon Müdürü, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Enerji ve Çevre Yöneticileri iklim değişikliği sorunlarının yönetimi için para ödülü alırlar. Enerji Azaltma Oranı (dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltma oranına) performansı (KPI), performans değerlendirmelerinde dikkate alınır.

İklim Değişikliğinde Kısa ve Uzun Vadeli Stratejiler

Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak iş stratejisini güncelledi.

Arçelik'in dördüncü temel iş stratejisi, ürünün yaşam döngüsü boyunca topluma ve müşteriye zenginleştirici, öncü, yenilikçi, iklim değişikliğine saygılı ve çevre dostu ürün, çözüm ve teknolojiler sunma kabiliyetini artırmaktır.

Arçelik’in iş stratejisi yönetim mekanizması aşağıda açıklanmıştır:

Sürdürülebilirlik Kurulu (SK), şirketin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarından doğrudan sorumlu en yüksek seviyedeki birimdir. Tüm iş stratejileri ve hedefleri İklim Değişikliği Koordinasyon Çalışma Grubu (İDK ÇG) tarafından incelenmekte ve uygulanmaktadır. Bu çalışma grubu iklim değişikliği çalışmalarını entegre etmekten sorumlu olup, tüm çalışmaların Arçelik’in stratejisine, politikasına ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlar. Bu çalışma grubu stratejiyi etkileyecek bilgileri toplar ve raporlar. Çalışma grubu üç ayda bir toplanır.

Tüm iş stratejileri ve hedefleri, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İşler Direktörü, Çevre ve Enerji Yöneticileri, Çevre ve Enerji Uzmanları ve üretim müdürlerinden oluşan İklim Değişikliği Koordinasyon Çalışma Grubu tarafından incelenmekte ve uygulanmaktadır.

Bu çalışma grubu iklim değişikliği çalışmalarını entegre etmekten sorumlu olup tüm çalışmaların Arçelik’in stratejisine, politikasına ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlar. Bu çalışma grubu stratejiyi etkileyebilecek bilgileri toplar ve raporlar. Çalışma grubu üç ayda bir toplanır.

İDK ÇG, iklim değişikliğinin şirketin varlıklarını etkileyecek risklerini ve fırsatları tespit eder ve SK'ya rapor verir. SK, varlıklardaki kurumsal riskleri ve fırsatları değerlendirir ve öncelik sırasına koyar. Şirket düzeyindeki riskler ve fırsatlar SK tarafından tanımlanır. İklim değişikliği riskleri, stratejileri ve iş hedeflerine etkisi yılda iki kere SK tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Sera gazının azaltılmasını desteklemek amacıyla;

 • Üretim tesislerimiz, enerji verimliliği projeleriyle enerji tüketiminde yüzde 5 tasarruf hedeflemektedir. 2016 yılında 4383 ton karbondioksit azaltımı sağlanmıştır.

 • Yenilenebilir enerji (RE) kullanımına geçtik.

Enerji verimliliği projesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi sayesinde Arçelik, son 5 yılda 233.000 ton karbondioksit tasarrufu elde etti.

Müşterilerimize yeşil ürünler sunmak için;

 • 2016 yılında çevre dostu AR-GE yatırım ve harcamasına 45 milyon TL ayırdık.

 • Ürün başına yıllık ortalama enerji tüketimi, Pişirme Cihazları için yüzde 0,3, Çamaşır Makineleri için yüzde 2, Bulaşık Makineleri için yüzde 0,8 ve Çamaşır Kurutma Makineleri için yüzde 6,6 azalmıştır.

Farkındalık yaratmak adına;

 • Arçelik, 2011 yılında İklim Platformu'na üye olmuş ve 2˚C - İklim için Acil Eylem Çağrısı Bildirisini imzalamıştır.

 • Arçelik'in eski CEO'su İklim Değişikliği Hakkında Türkiye Kurumsal Liderler Grubu Başkanlığı yapmış ve 2012 yılındaki Dünya İklim Konferansında (WCC) Türkiye'yi temsil etmiştir. Ayrıca 2013 yılında Varşova'da gerçekleştirilen Dünya İklim Zirvesine katılmıştır.

 • Arçelik ayrıca 2014 yılında Peru'nun başkenti Lima'da organize edilen WCC öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamıştır.

 • Arçelik 2015 yılında Paris'te düzenlenen WCC'ye katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik'in eski CEO'su İklim Değişikliği Hakkında Türkiye Kurumsal Liderler Grubu Başkanlığı yapmış ve de COP 17 ve COP 18'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Arçelik ayrıca COP21'e katılmış, BM ve Dünya Bankası (WB) Girişimi Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SE4All) tarafından düzenlenen oturumda da Arçelik'in Küresel Satış CCO'su konuşmacı olarak yer almıştır. Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonunun (GEF) Verimlilik İçin Birlik (U4E) girişimi tarafından düzenlenen panelde konuşmacı olmuştur. Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında COP 22'ye tek Türk sanayi şirketi olarak katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, COP 21 hedefleri doğrultusunda iklim değişikliği üzerine diyalogları artırmak amacıyla Dünya Bankası tarafından Mayıs 2016'da Viyana'da düzenlenen "İklim Hareketi Diyaloğu" etkinliğine katılmıştır. Arçelik bu etkinlik kapsamında "İklim Hareketi Diyalog İlkelerini" imzalamıştır.

 • Arçelik, Cambridge Üniversitesi'nin "Paris İklim Anlaşmasına" ve “Paris 2015'e Doğru Projesi” çerçevesindeki “Sorumlu Kurumsal Katılım Politikasına” uyacağını taahhüt etmiştir.

 • Arçelik, Bilim Tabanlı Hedefler Girişimine taahhüt vermiştir.

 • Arçelik, evlerde enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik "Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü" projesine ortak olmuştur.

 • Üniversitelerde eğitimler, tedarikçilere eğitimler

Arçelik’in iklim değişikliği ile ilgili uzun vadeli iş stratejileri:

 • İklim değişikliğine ve çevreye duyarlı, enerji verimli üretim teknolojilerinin kullanıldığı çevre dostu ürünler üretmek, diğer tüm faaliyetlerde iklim değişikliğine ve çevre duyarlılığına öncelik vermek ve yukarıda bahsedilen taahhütleri yerine getirerek sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak.

 • Yasal düzenlemeler ve standartların geliştirilmesi aşamasında kurumlar ve kamu kuruluşları ile işbirliği.

Bu stratejilerden yola çıkarak odaklandıklarımız;

 • AR-GE çalışmaları ile ürünlerin enerji verimliliğini yasal gerekliliklerin de üstüne çıkacak şekilde artırmak

 • Yeşil ürün yelpazesini tanıtmak

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik alımını artırmak

 • 2020 sonuna kadar güneş enerjisine yatırım yapmak.

 • Üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan “WAT” ve “TEE” enerji verimli elektrik motorlarını kullanarak enerji verimliliği sağlamak.

 • Üretimde temiz ve sürdürülebilir teknolojiyi ve süreçlerde yeşil faaliyetleri yaygınlaştırmak.

 • 2025'e kadar Arçelik'in "Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmak.

 • Arçelik, iş süreçlerini 1994 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemiyle uyumlu olarak yürütmesi gibi çevresel başarılarını giderek daha da artırarak rakiplerine karşı stratejik avantajını sürdürmektedir.

 • Arçelik, sera gazı emisyonlarını 2010’dan bu yana doğrulatmış ve onaylatmış olması bakımından Türkiye'de sektöründe bir ilke imza atmıştır.

 • Arçelik, 2010 yılında “Avrupa Çevre Ödülleri - Türkiye Programı” kapsamında “İşletme” ve “Ürün” kategorilerinde birincilik ödülü kazanmıştır.

 • "Kaktüs Bulaşık Makinesi", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi" kategorisinde Türkiye'nin en iyi uygulamalarıyla birlikte Türkiye'yi Rio+20'de temsil etmiştir.

 • Arçelik SR 2010, Türkiye'de beyaz eşya sektöründeki ilk onaylı B (+) raporudur. Arçelik’in Sürdürülebilirlik Raporları GRI G4 ile uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

Arçelik’in son beş yılda CDP’de gösterdiği başarı, Saydamlık Liderliği ve Performans Liderliği’ne layık görülmüştür. (CDP 2017'nin detaylı raporu için lütfen tıklayınız ) (CDP 2018'in detaylı raporu için lütfen tıklayınız )

 • Arçelik, Türkiye'yi COP21 Paris'te temsil etmiştir. Arçelik Küresel Satış CCO'su, BM ve Dünya Bankası (WB) girişimi Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SE4All) tarafından düzenlenen “Odaktaki Girişimler - Yakıt Verimliliği ve Cihazlar” oturumuna konuşmacı olarak katılmıştır. Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonunun (GEF) Verimlilik İçin Birlik (U4E) girişimi tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği: Ezber Bozan” (Energy Efficiency: The Game Changer - Interactive Energy Efficiency Accelerator) başlıklı panelde konuşmacı olmuştur.Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında COP 22'ye tek Türk sanayi şirketi olarak katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik, MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksindeki en yüksek derece olan 'AAA' notunu almıştır. 

 • Arçelik, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenen şirketler arasındadır.

 • 2014'de CDP Performans Sıralamasının en üst seviyesi olan A sınıfı performans puanı elde eden Arçelik, dünya çapında en iyi performansa sahip şirketlerden oluşan “A Listesi: CDP İklim Performans Liderleri Endeksi 2014”te de yer almaya hak kazanmıştır.2015'te Arçelik dördüncü defa CDP Türkiye Karbon Saydamlık Liderleri arasında kendine yer bulmuştur.2016 ve 2017 yıllarında ise, CDP "A Listesi: CDP İklim Performans Liderlik Endeksine" girmeye layık görülmüştür. Nitekim, şirket 2014, 2016 ve 2017 yıllarında bu listede yer alarak üç kez bu listeye girmeyi başaran ilk Türk sanayi şirketi olmuştur.

 • 2017'de, Arçelik hem CDP İklim hem de CPD Su programlarında "A performans puanı" alarak her iki programda da Küresel A Listesine girerek dünyada bu başarıyı elde edebilen 25 şirketten biri olmuştur.

 • Elektrabregenz markamız Avusturya'da “Yeşil Markalar” ödülünü almıştır.

İklim değişikliğinden etkilenen en önemli iş kararları;

 • 2025 iklim değişikliği hedefi doğrultusunda üretim tesislerinin yaydığı emisyonların “net sıfır emisyon”a düşürülmesi.

 • 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin artırılması.

 • ISO 14001&14064-1&50001 sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması ve yurt dışındaki fabrikalarda sera gazı emisyonlarının doğrulanmasının yaygınlaştırılması.

 • Sera gazını azaltmak için lojistikte “Dinamik Yönlendirme” uygulaması. İhracatta deniz taşımacılığı kullanımı istikrarlı bir artışla yüzde 82'ye ulaşmıştır.

 • Yeşil ürünler geliştirmek için AR-GE yatırımı ve harcamaları.

 • “Paris 2015 Projesine Giden Yol” kapsamında “sorumlu kurumsal katılım politikası”na bağlı kalınması.

 • Bilim Tabanlı Hedefler Girişimine taahhüt.

İklim değişikliğinin Arçelik’in stratejisini etkileyen yönleri çoğunlukla ürünlerle ve üretim aşamasıyla ilgilidir. İklim değişikliğinin üretim aşamasına ilişkin yönleri daha önce de belirtildiği gibi ağırlıkla enerji kullanımında ve enerji düzenlemelerinde ortaya çıkmaktadır. Arçelik'in en önemli iş kararı, yenilenebilir enerji kullanarak sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Arçelik 2012 yılından beri yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmaktadır. 2012 yılında yenilenebilir enerji firmasından 1.431.156 kWh enerji aldık. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yenilenebilir enerjiden sırasıyla 53.449.021 kWh, 158.314.563 kWh ve 179.904.936 kWh enerji satın aldık.

Arçelik, Arctic ve Beko LLC'nin sera gazı emisyon verileri ve güvence raporları 2016 Sürdürülebilirlik Raporu'nda bulunabilir.

Arçelik üretim tesisleri "verimli enerji" alanlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü lisanslı ve TÜV sertifikalı bir enerji verimliliği danışmanlık firması ile yapılan enerji denetimlerine göre Arçelik’in yerli üretim tesislerinden 10’u "Platin" enerji verimliliği sertifikası almıştır. Bu bağlamda Arçelik, "Platin" sertifikasına sahip ilk ev aletleri firması olmuştur.

Öte yandan, Arçelik'te karbon fiyat sistemini uygulamak için çalışmaktayız. Türkiye'de karbon fiyatlandırmasıyla ilgili olarak yayınlanmış ve uygulanmış bir mevzuat bulunmamaktadır. Türkiye'de resmen ilan edilen bir karbon fiyatı bulunmamasına rağmen Arçelik, emisyon azaltma hedefini belirlemekte ve enerji üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği artırmanın çok daha verimli bir yolu olan kombine ısı ve enerji santrallerini kullanarak enerji verimliliği projeleriyle emisyonu azaltmaktadır.

İklim Değişikliğinde Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler

Arçelik, yukarıda belirtilen stratejiler kapsamında iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini belirlemiştir. Arçelik, hedeflerini normalleştirilmiş (yoğunluk) tabanlı ve mutlak tabanlı olmak üzere iki farklı yaklaşıma dayalı olarak tanımlamaktadır.

Arçelik’in normalleştirilmiş (yoğunluk tabanlı) sera gazı emisyonları hedefi ve üretimle ilgili geçmiş yıllara ait hedeflerin ilerlemeleri aşağıda verilmiştir:

 • 2025 yılı için kısa vadeli hedefimiz, yerel üretim tesislerinin toplam karbondioksit emisyonlarını 2010'dan (baz alınan yıl) 2025'e kadar satış geliri başına yüzde 100 azaltmaktır. Birim net toplam gelir başına düşen karbondioksit, baz alınan 2010 yılında metrik ton cinsinden 0.000036 (ton karbondioksit/TL) olmuştur.  Enerji verimliliği projeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik sayesinde 2015 yılında revize satış geliri rakamlarına göre 1+2 emisyonlarımızı baz alınan 2010 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 77 azalttık.

 • Uzun vadede, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği ve karbon ofset araçlarını kullanan yeni enerji verimliliği projeleri (emisyon azaltma projeleri) uygulayarak yerli üretim tesislerinin toplam karbondioksit emisyonlarını 2040 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı ve net sıfır karbon emisyonla çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Arçelik’in bu hedefin gerçekleştirilmesi için öngördüğü yıl 2025’dir; fakat bu hedefi uzun vadede de sürdürmeyi hedeflemektedir.

Arçelik’in mutlak sera gazı emisyonları hedefi ve üretimle ilgili geçmiş yıllara ait hedeflerin ilerlemeleri aşağıda verilmiştir:

Kısa vadeli hedeflerimiz;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanarak ve yeni enerji verimliliği projeleri (emisyon azaltma projeleri) uygulayarak yerli üretim tesislerinin toplam karbondioksit emisyonlarını, baz alınan 2010 yılından 2020'ye kadar yüzde 60 oranında azaltmak.

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği ve karbon ofset araçlarını kullanan yeni enerji verimliliği projeleri (emisyon azaltma projeleri) uygulayarak yerli üretim tesislerinin toplam karbondioksit emisyonlarının ortadan kaldırıp net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak.

 • Uzun vadede, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği ve karbon ofset araçlarını kullanan yeni enerji verimliliği projeleri (emisyon azaltma projeleri) uygulayarak yerli üretim tesislerinin toplam karbondioksit emisyonlarını 2040 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmayı ve net sıfır karbon emisyonla çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Arçelik’in bu hedefin gerçekleştirilmesi için öngördüğü yıl 2025’dir; fakat bu hedefi uzun vadede de sürdürmeyi hedeflemektedir.

Enerji verimliliği projeleri (emisyon azaltma projeleri) ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik sayesinde mutlak sera gazı emisyonlarımızı, baz alınan 2010 yılına kıyasa 2016'da yüzde 55,6 civarında azalttık. 

Arçelik’in mutlak yenilenebilir enerji hedefi ve üretimle ilgili geçmiş yıllara ait hedeflerin ilerlemeleri aşağıda verilmiştir:

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin satın alma oranı 2012 yılında yüzde 0,76 iken 2013 yılında yüzde 28, 2014 yılında yüzde 78, 2015 yılında yüzde 82 ve 2016 yılında yüzde 88 seviyelerine yükselmiştir.

 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik olası yatırımlar üzerine çalışmakta, teknolojideki gelişmeleri ve yenilenebilir enerjinin düşen maliyetlerini takip etmekteyiz. Arçelik, 2020 sonuna kadar güneş enerjisine yatırım yapmayı planlamaktadır.

Arçelik, 2017 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen toplam elektrik tüketiminin yüzde 79'unu sağlamıştır.

İklim Değişikliğinin Getirdiği Risklerin ve Fırsatların Yönetimi

Arçelik'te Risk Yönetim Sistemi entegre ve çok disiplinli bir süreçtir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin yerine getirilmesini etkileyebilecek stratejik, operasyonel, fiziksel, finansal, itibara yönelik ve çevresel riskler ve fırsatlar Arçelik Risk Yönetim Sisteminde ele alınmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi, iklim değişikliğine ilişkin kurumsal riskleri ve fırsatları değerlendirmektedir. İklim değişikliği getirdiği kurumsal riskler ve fırsatlar, temel kurumsal risklerin bütünlüğünün sağlanması adına Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından Risk Yönetimi Komitesine sunulmaktadır.

Risk Yönetimi Komitesi tarafından sunulan risk ve fırsat sonuçları, Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak izlenir ve değerlendirilir.

Arçelik'te risk ve fırsat tanımlama, belirleme ve öncelik sırasına koyma yöntemi "GTP-16718 Arçelik Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü"nde tanımlanmış ve yayınlanmıştır. Risklerin ve fırsatların öncelik sırası, Arçelik tarafından tanımlanan puanlama metodolojisiyle belirlenmektedir. İklim değişikliğine bağlı riskler ve fırsatlar Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından puanlandırılmakta ve öncelik sırasına koyulmaktadır.

Arçelik’in iklim değişikliğine ilişkin riskleri ve fırsatları CDP 2017 raporunda tanımlanmış ve raporlanmıştır (buraya tıklayınız).

Politika Yapıcılarla Ortak Çalışmalarımız

Politika yapıcılarla doğrudan birlikte çalıştığımız alanlar:

Enerji Verimliliği

Kurumsal Pozisyon: Destek

Ortak çalışmanın detayları:

 • Arçelik, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurumsal sponsorluğunda başlatılan "En-Ver (Enerji Verimliliği) Projesi"ni desteklemiştir. "En-Ver Projesi", enerji verimliliğinin toplumun ve sektörlerin tüm kesimlerinde ön plana çıkarılması yönünde farkındalık yaratmak adına kamu, özel sektör ve STK'larla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

 • Arçelik, Türkiye'de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü (EVÜdP) projesine ortak olmuştur. EVÜdP Projesi 2010 yılında başlamış ve 2015 yılının sonunda tamamlanmıştır. UNDP, GEF, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve TÜRKBESD de projenin ortakları arasındadır. Amaç, daha enerji verimli ev aletlerine yönelik dönüşüm stratejisini ve altyapısını güçlendirmek ve böylelikle ev içi elektrik tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaktır.

 • Arçelik, CECED (Avrupa Ev Cihazları Üreticileri Birliği) üyeliği doğrultusunda enerji verimliliği, etiketleme ve F gazı ile ilgili AB düzenlemelerinin ön aşamasına katılmakta ve görüş belirtmektedir. Arçelik, 2002'den beri Avrupa Birliği Yerli Ekipman Üreticileri Komitesi üyesidir.

 • Arçelik'in ilgili tüm bakanlıklarla yakın ilişki içerisinde olup, AB düzenlemelerinin Türk mevzuat sistemine dahil edilmesinin ön aşamalarında bu bakanlıklarla birlikte çalışmaktadır. Arçelik, 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye enerji etiketlemesi ve eko-tasarım direktiflerinin danışmanlığında yer almıştır.

 • Ürün ve üretimde enerji verimliliğini artırmak için hem devlet kurumları hem de üniversitelerle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Projeler TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile yürütülmekte, enerji verimli ürün ve üretim teknolojileri geliştirilmektedir. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında da projeler yürütülmektedir. Arçelik ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde, endüstriyel elektrik motorlarında enerji verimliliği ve enerji düzenlemeleri üzerine çalışmaktadır.

 • Arçelik, UNDP'nin desteklediği KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Dönüştürülmesi projesine katılmış ve Türkiye'de “Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği”nin kurulmasına öncülük etmiştir.

İklim Değişikliği

Kurumsal Pozisyon: Destek

Ortak çalışmanın detayları:

 • Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNIDO tarafından kurulan çalışma grubunda yer almaktadır. Grup, kullanımı yasaklanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin belirlenmesi, toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik teknik şartnameler üzerinde çalışmaktadır.

 • Arçelik, REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Türkiye ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) ile birlikte iklim değişikliğine karşı mücadeleye destek sağlamak amacıyla bağımsız, kar amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulan Türkiye İklim Platformu'na üye olmuştur.

 • Arçelik, iklim değişikliğini dünyanın sürdürülebilirliğine önemli bir risk olarak görmekte, iş dünyası tarafından hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yürütülen yerli ve uluslararası projelere desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda Arçelik, Türkiye'nin de bulunduğu Kurumsal Liderler Ağı (CLN) tarafından hazırlanan ve 29 ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200'den fazla şirket yöneticisi tarafından imzalanan "2 ˚C - Acil Eylem Çağrısı Bildirisi"ni imzalamıştır. Arçelik, 2012 yılında Türkiye İzleme ve Rapor Direktifinin taslak düzenlemesi hakkında görüşlerini paylaşmıştır.

 • Arçelik, belirsizliğin sera gazı emisyonlarına yansıma riskini azaltmak amacıyla emisyon faktörünün bölgesel kırınımını hesaplamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapmıştır.

 • Arçelik'in eski CEO'su Levent Çakıroğlu, İklim Değişikliği Hakkında Türkiye Kurumsal Liderler Grubu Başkanlığı yapmış ve 2012 yılındaki Dünya İklim Konferansında (WCC) Türkiye'yi temsil etmiştir. Ayrıca 2013 yılında Varşova'da gerçekleştirilen Dünya İklim Zirvesine katılmıştır.

 • Arçelik 2014 yılında Peru'nun başkenti Lima'da organize edilen WCC öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışma gruplarına da aktif olarak katılım sağlamıştır.

 • Arçelik 2015 yılında Paris'te düzenlenen WCC'ye katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Arçelik, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) iki ayrı panelde Türkiye temsilcisi olmuştur. Arçelik Uluslararası Ticari Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, BM ve Dünya Bankası (WB) girişimi Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji (SE4All) tarafından düzenlenen “Odaktaki Girişimler - Yakıt Verimliliği ve Cihazlar” oturumuna konuşmacı olarak katılmıştır. Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel Çevre Fonunun (GEF) Verimlilik İçin Birlik (U4E) girişimi tarafından düzenlenen “Enerji Verimliliği: Ezber Bozan” (Energy Efficiency: The Game Changer - Interactive Energy Efficiency Accelerator) başlıklı panelde konuşmacı olmuştur.

 • Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, COP21 hedefleri doğrultusunda iklim değişikliği üzerine diyalogları artırmak amacıyla Dünya Bankası tarafından Mayıs 2016'da Viyana'da düzenlenen "İklim Hareketi Diyaloğu" etkinliğine katılmıştır. Arçelik bu etkinlik kapsamında "İklim Hareketi Diyalog İlkelerini" imzalamıştır.

 • Arçelik, Cambridge Üniversitesi'nin "Paris İklim Anlaşmasına" ve “Paris 2015'e Doğru Projesi” çerçevesindeki “Sorumlu Kurumsal Katılım Politikasına” uyacağını taahhüt etmiştir.

 • Arçelik, Bilim Tabanlı Hedefler Girişimine taahhüt vermiştir.

 • Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında COP 22 ve COP 23'e bir Türk sanayi şirketi olarak katılmış ve Türkiye'yi temsil etmiştir.

 • Buzdolabı, klima vb. atık elektrikli ve elektronik eşyalar (WEEE), yüksek küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip, ozon tabakasını incelten maddeler (ODS) içerebilir. Gazların uygun şekilde çıkarılması ve çevre dostu bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Arçelik, Türkiye'de “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (WEEE) Yönetmeliği”ni yayınlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapmıştır.

Ürün Dönüşüm Girişimleri

Bir ürünün tüm yaşam döngüsü değerlendirildiğinde, ürünlerin kullanımı sırasında yayılan sera gazı emisyonu daha yüksek olduğu görülebilir (yüzde 94-95'i tüketici kullanımı, yüzde 4'ten azı üretim ve hammadde temini ve yüzde 0,1'den azı ürün lojistiği).

Ürünün enerji verimliliğini arttırma amaçlı çalışmalar, üretilen ürünlerin kullanım aşamasındaki çevresel etkisi olan sera gazı emisyonlarını ulusal ve uluslararası düzeyde azaltma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, AR-GE departmanımız ürün enerji verimliliği gelişimi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yenilikçi yaklaşımımızla geliştirilen çevreci ürünlerimizin üretimdeki payı her geçen yıl artmaktadır. Bu açıdan yarattığımız fark sayesinde, çevresel etkimiz azalırken, önemli bir rekabet avantajı da sağlamaktayız. Bu kapsamda 2016 yılında çevre dostu ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarına 45.005.703 TL değerinde kaynak ayırdık. 2016 yılında tüm Türkiye operasyonlarında üretilen enerji verimli ürünlerle 2015 yılına kıyasla toplam 55.851 GJ enerjiden tasarruf edilmiş, sera gazı emisyonlarında ise 4.383 ton karbondioksit azalımı sağlanmıştır. Ayrıca rapor döneminde, Romanya operasyonunda gerçekleştirilen 19 enerji verimliliği projesiyle 14.939 GJ enerji tasarrufu ve karbondikoksit emisyonunda 1.272 ton azalım sağlanmıştır. Aynı dönemde, Rusya operasyonunda 5.228 GJ enerji tasarrufu ve karbondioksit emisyonunda 393 ton azalım sağlayacak 20 enerji verimliliği projesi gerçekleştirilmiştir.

Önlenen emisyonlar, müşterilerin Kapsam 2 emisyonlarına karşılık gelmektedir. Detaylar aşağıda görülebilir:

2015 yılında televizyon üretiminde A++, A+ ve A sınıfı enerji verimli ürünlerin toplam üretimdeki payı yüzde 99,8 olmuştur. 2014 yılında birim ürün başına tüketilen enerji seviyesi 2015 yılında da korunmuştur.

Stand-by güç tüketimi, 0,12W ile 0,29W arasında değişen seviyelere düşürülmüş ve bu gelişme ile stand-by güç tüketiminde yüzde 38.6 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Türkiye operasyonlarında 2016 yılında enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, üretilen tüm çamaşır makinelerinin ortalama enerji tüketiminin 2015 yılına göre yüzde 5,8 oranında iyileştiği görülmüştür. Aynı dönemde tüm kurutucularda ortalama yüzde 3,5, tüm buzdolaplarında yüzde 0,03, tüm fırınlarda yüzde 0,6 ve tüm bulaşık makinelerinde yüzde 1,2 oranında iyileşme elde edilmiştir. Ortalama ekran boyutundaki artış nedeniyle üretilen tüm televizyonlarda ortalama enerji tüketiminde yüzde 4,4 artış olmuştur. Bu dönemde, Türkiye'deki tüm tesislerde üretilen ürünlerin yıllık enerji tüketiminde, bir önceki döneme göre (2016) 191.204 GJ tasarruf sağlanmıştır.

1995'ten bugüne buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutucu, TV, bulaşık makinesi ve fırındaki enerji tüketimi sırasıyla yüzde 72, yüzde 84, yüzde 72, yüzde 66, yüzde 52 ve yüzde 53 oranlarında azaltılmıştır.

EVÜdP (Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü) projesiyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, dondurucu, klima, kurutucu ve televizyona yönelik AB çevreci tasarım ve enerji etiketleme düzenlemeleri, 2011 yılında Türkiye'de AB ile aynı anda uygulanmıştır.  AB uyum çalışmaları kapsamında, enerji tasarruflu olmayan buzdolapları, çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri 2011 yılında yasaklanmıştır. Bu sayede günümüzde piyasaya sunulan ürünler 2010 yılına göre iki kat daha verimli olmaktadır. Yürürlükteki düzenlemeler sayesinde 2011'den bu yana 9 TWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. AB düzenlemelerinin Türk mevzuat sistemine dahil edilmesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile üreticiler ortaklaşa çalışmaktadır.

Arçelik, UNEP ve GEF liderliğindeki Verimlilik için Birlik (U4E) Projesi'ne ortak olmuştur. Arçelik tüm dünyada Enerji Verimli Ürünlere ve Ekipmana yönelik pazar dönüşümünü desteklemektedir. Bu bağlamda Arçelik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelerde enerji tasarruflu ev buzdolaplarına ve derin donduruculara geçiş yapılarak, ülke bazında tasarruf değerlendirmelerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Arçelik, enerji verimliliği politikalarının geliştirilmesi, performans standartlarının belirlenmesi, takip ve onaylama programları, test yöntemleri ve enerji verimli buzdolapları için test tesislerinin kurulması konularında teknik destek ve uzmanlık sağlamakta ve tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde enerji tasarruflu buzdolaplarına geçilmesini desteklemektedir. Bu katkı, küresel çok paydaşlı platformların toplantılarında, teknik görev ekiplerinde, üst düzey görüşmelerde ve uzman forumlarında, teknik uzmanlık ve pazar bilgilerinin paylaşımı gibi farklı biçimlerde sergilenmektedir.

“Arçelik Gruplandırılmış Enerji Verimli Buzdolapları Projesi”ni geliştirdik. Bu gönüllü bir emisyon azaltma projesidir, zira Türkiye'de herhangi bir resmi emisyon ticaret programı bulunmadığı için, projemize tahsis edilmiş veya taahhüt edilmiş herhangi bir ödenek yoktur.

GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) (100 yıllık): R134a'nın GWP'si 1300, R600a'nın GWP'si ise sekizdir. R134a'nın GWP'si, R600a'nın GWP'sinden 162 kat daha yüksektir. Sera gazı emisyonu azaltımlarını hesaplamak için, ızgara emisyon faktörünü 0,532 ton/kwh olarak almakta ve hesaplama yöntemini "faaliyet verileri x emisyon faktörü" olarak kullanmaktayız.

Arçelik Gruplandırılmış Enerji Verimli Buzdolapları Projesi kapsamında, gelecekte isteğe bağlı olarak karbon ticaretine girmek üzere temel altyapı faaliyetlerine başladık. Yeşil İklim Fonu'nun 2012'deki adımlarından bu yana, gelecekteki karbon piyasaları hakkında sürekli bilgi derlemekteyiz. Şirketimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında karbon ticaretinden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için ileri düzeyde operasyonlar planlamaktayız.

Bu strateji kapsamında ilk olarak “Arçelik Gruplandırılmış Enerji Verimli Buzdolapları Projesi”ni geliştirdik. Bu gönüllü bir emisyon azaltma projesidir, zira Türkiye'de herhangi bir resmi emisyon ticaret programı bulunmadığı için, projemize tahsis edilmiş veya taahhüt edilmiş herhangi bir ödenek yoktur.

Arçelik'te iklim değişikliği yönetimi hakkında detaylı ve kapsamlı bilgi edinmek için lütfen 2017 Arçelik Sürdürülebilirlik Raporuna göz atın.

Operasyonel Dönüşüm Girişimleri

 • Arçelik enerji yönetimini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde ve sistematik olarak gerçekleştirmektedir. Arçelik enerji yönetim sistemini Mart 2012 itibariyle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun hale getirmek için çalışmalarına başlamış ve bu sistemin tüm gerekliliklerini tüm yerli tesislerde ve Türkiye'deki Sütlüce Merkez Mahallesi Kampüsünde ve Romanya, Rusya ve Çin'deki tesislerde yerine getirerek sertifika almaya hak kazanmıştır. Arçelik Türkiye'de faaliyet gösterdiği alanda tüketilen enerjinin sürdürülebilir ve verimli kullanılmasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını alan ilk firma olmuştur.

 • 2016 yılı içerisinde Türkiye operasyonlarımızda 175 enerji verimliliği projesi gerçekleştirdik. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 55.851 GJ enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarımızda ise 4.383 ton karbondioksit azaltımı gerçekleştirdik.

 • Kurumsal sorumluluklarımız doğrultusunda belirlediğimiz iklim değişikliği ile mücadele stratejimizin bir parçası olarak, enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile karbon ayak izimizi minimuma indirmekteyiz. 2016 yılında doğrudan sera gazı emisyonumuzu yaklaşık yüzde 24, dolaylı sera gazı emisyonumuzu yüzde 85 ve toplam sera gazı emisyonumuzu baz alınan 2010 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 55,6 azalttık.

 • 2012 yılında ilk kez gerçekleştirdiğimiz uygulama ile, 2015 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi almaya devam ettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin satın alma oranı 2012 yılında yaklaşık yüzde 1 iken 2013 yılında yüzde 28, 2014 yılında yüzde 78 ve 2015 yılında yüzde 82 seviyesine yükselmiş ve sera gazı emisyonunda 83.553 ton karbondioksit azalımı sağlanmıştır. Toplam elektrik tüketimimizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik oranını 2017 yılında yüzde 79'a yükselttik.

 • Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca, 2015 yılında 5000 TOE'nin üzerinde enerji tüketen fabrikalar için özel bir danışmanlık firması tarafından zorunlu enerji denetimleri yapılmıştır. Ayrıca, enerji verimliliği çalışmalarının etkinliğini artırmak ve tüm Arçelik fabrikaları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla “Enerji verimliliği iç denetimi” projesi uygulanmıştır. Bu proje ile 2015 yılında Türkiye'deki 7 Arçelik tesisinin enerji denetimleri gerçekleştirilmiştir.  

 • Arçelik'in enerji verimliliği alanında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda toplam 10 üretim tesisimiz, "Enerji Verimli Yeşil Fabrikalar" kategorisinde "Platin" sertifika ile en üst düzeyde ödüllendirilmiştir.

 • Hedeflerimiz ve operasyonlarla ilgili diğer uygulamalarımız için lütfen bu sayfadaki "İklim Değişikliğine İlişkin Hedefler" alt başlığının altındaki açıklamalara bakınız.

 • Arçelik, Bolu ve Eskişehir'de, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (WEEE) çerçevesindeki gereksinimleri yerine getiren iki geri dönüşüm tesisi kurmuştur. Arçelik sektöründe kendi geri dönüşüm tesislerine sahip olan tek firmadır. Eskişehir tesisinde buzdolapları, soğutucular, klimalar geri dönüştürülmekte ve ozon tabakasına zarar veren CFC (kloroflorokarbon) gazları kapalı bir sistemde toplanmaktadır. Bolu tesisinde buzdolapları, soğutucular ve klimalar hariç tüm büyük beyaz eşyaların yanı sıra küçük ev aletleri de geri dönüştürülmektedir. Tesislerde 2014 yılının sonunda eski ürünlerle başlatılan geri dönüşüm, rapor döneminde de devam etmiştir. Tesisler ilk faaliyete geçtikten sonra gerçekleşen geri dönüşümlerle elde edilen enerji kazanımı, 2,5 MW'lık 17 rüzgar türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğerdir.

Arçelik'te iklim değişikliği yönetimi hakkında detaylı ve kapsamlı bilgi edinmek için lütfen 2017 Arçelik Sürdürülebilirlik Raporuna göz atın.

İklim Değişikliği Konusunda Tedarikçilerle İşbirliği Faaliyetleri

Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda, ekolojik dengeyi koruma şartlarını yerine getirmek için çevresel etkilerini sistematik olarak yönetmektedir. “Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi”, Arçelik’in Çevresel Uyum Yönetim uygulamalarının kilit unsurudur.

Arçelik, hammadde üretiminden ürünün elden çıkarılmasına kadar tüm süreçlerin çevresel etkilerini azaltır, ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uyar ve bu yaklaşımı Çevre Politikası ile taahhüt eder.

Yaşam döngüsü değerlendirmesinin bir adımı olan tedarik zinciri, döngüyü tamamlamak için önemli bir araçtır.

Bu doğrultuda “Arçelik Tedarikçi Ayak İzi Projesi”ni başlattık. Amacımız, tedarikçilerimizin karbon ayakizini IPCC kılavuzuna göre hesaplamaktı. Projede tedarikçilerimizi, toplam harcamamızda temsil ettikleri orana göre öncelik sırasına koyduk. Arçelik’in toplam harcamasının yüzde 80’ini birlikte çalıştığımız tedarikçiler (183 tedarikçi) oluşturmaktadır.

Karbon Nötrlüğü

Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Sektör için ilk zorunlu raporlama döneminin 2017 yılında, 2015-2016 yıllarına ait sera gazı emisyonları için başlaması öngörülmüştür. Arçelik, 2006 yılından beri sera gazı emisyonlarını hesaplamakta ve sera gazı emisyonları 2010'dan beri ISO 14064-1 ve IPCC'ye göre bağımsız bir kuruluş tarafından "makul güvence" seviyesinde doğrulanmaktadır. Öte yandan, Türkiye'de karbon fiyatlandırmasıyla ilgili olarak yayınlanmış ve uygulanmış bir mevzuat bulunmamaktadır. Türkiye'de resmen ilan edilen bir karbon fiyatı bulunmamasına rağmen Arçelik, emisyon azaltma hedefini belirlemekte ve enerji üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği artırmanın çok daha verimli bir yolu olan kombine ısı ve enerji santrallerini kullanarak enerji verimliliği projeleriyle emisyonu azaltmaktadır.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Arçelik, kendi bünyesinde karbon ücreti uygulamasına başlamayı planlamaktadır. Model henüz belirlenmemiş olsa da farklı alternatifler değerlendirilmektedir.

1- Arçelik'in her birimi emisyonlara ve belirlenen karbon fiyatlarına bağlı olarak karbon fonuna orantılı bir miktarda katkıda bulunacaktır.

2- Oransal karbon fonu yerine, merkezi bir fon oluşturulacaktır.

Arçelik, karbon ücretinden toplanan fonları kullanarak, enerji verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve benzeri çevresel girişimler gibi karbon azaltma projelerine yatırım yapacaktır. Arçelik'te uygulanacak bu karbon ücretiyle, net sıfır emisyon hedefimizi destekleyecek bir fon oluşturmanın yanı sıra, kurumsal davranış değişikliği de sağlanacaktır. Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu, Arçelik’in iç karbon fiyatlandırmasının koordinasyonundan sorumludur.

Arçelik'te iklim değişikliği yönetimi hakkında detaylı ve kapsamlı bilgi edinmek için lütfen 2016 Arçelik Sürdürülebilirlik Raporuna göz atın.

Sera Gazı Emisyonları

İlgili İçerikler