Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Direktif

Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonunun Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Direktif, tasarımın ilk aşamalarından itibaren çevresel özellikleri sistematik şekilde dâhil ederek "ürün yaşam döngüsü" süresince ürünlerin çevresel performanslarını geliştirmeyi amaçlar.

Arçelik ürünlerini bu AB Direktifine uygun şekilde üretmektedir. Söz konusu direktif, 7 Ekim 2010 tarihinde yayımlanarak Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. Arçelik bu direktifin yayımlanması sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın işbirliği yapmıştır.

İlgili İçerikler